Kan paracetamol påvirke gener?

Publisert:6. oktober 2017Oppdatert:27. oktober 2017, 12:22
Hos barn med ADHD er det funnet sammenheng mellom mors bruk av paracetamol og DNA-metylering hos barna (Foto: igemhq, Flickr).

Dersom gravide bruker paracetamol i 20 dager eller mer i svangerskapet, kan gener som har betydning for utvikling av ADHD, påvirkes. Dette viser resultater fra en delstudie i Den norske mor og barn-undersøkelsen.

Folkehelseinstituttet skriver på sin nettside at flere epidemiologiske studier har vist at det er en sammenheng mellom langvarig bruk av paracetamol i svangerskapet og nevroutviklingssykdommer som ADHD. Hvordan paracetamol kan påvirke nevroutvikling er ikke kjent. I delstudien hentet fra Den norske mor og barn-undersøkelsen har man undersøkt hvorvidt såkalte epigenetiske mekanismer, som slår av og på gener, kan være involvert.

Dette er den første studien som har vist en mulig sammenheng mellom langvarig bruk av paracetamol i svangerskapet og slike epigenetiske forandringer hos barna. Forandringen ble i denne studien bare funnet hos barn som senere utviklet ADHD.
 – Slik kunnskap er viktig for forståelsen av hvordan langvarig bruk av paracetamol påvirker fosterutviklingen. Resultatene må bekreftes av andre før det har konsekvenser for rådgivning til gravide kvinner sier Kristina Gervin, førsteforfatter på studien, til FHI

Det finnes legemidler på markedet som virker via epigenetiske mekanismer. Dette er for eksempel kreftmedisiner. Likevel vet man foreløpig veldig lite om uønskede epigenetiske bivirkninger av legemidler. 

SAMMENHENG MELLOM PARACETAMOL OG ADHD?
I denne studien ble det undersøkt om det var en sammenheng mellom langvarig bruk av paracetamol i svangerskapet og epigenetiske forandringer hos barn med og uten ADHD. De epigenetiske forandringene ble studert ved å måle såkalt DNA-metylering. Resultater fra studien viste at hos barn uten ADHD var det var ingen sammenheng mellom mors paracetamolbruk og endringer i DNA-metylering. Hos barn med ADHD derimot, ble det funnet sammenheng mellom mors bruk av paracetamol og DNA-metylering hos barna. Dette ble funnet der mor hadde brukt paracetamol i 20 dager eller mer i svangerskapet.

Flere av genene som viste størst forskjeller i DNA-metylering, er koblet til ADHD og sentralnervesystemet. Studien tyder på at dosen, altså hvor lenge bruken har vart, har betydning for sårbare barn.

I delstudien ble DNA-metylering undersøkt i prøver fra navlestrengsblod fra barn i Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa). Opplysninger om mors paracetamolbruk i svangerskapet ble hentet fra MoBa-spørreskjemaer, og informasjon om ADHD-diagnoser ble hentet fra Norsk pasientregister. I alt ble 384 barn og deres mødre inkludert i studien.

Studien er et samarbeid mellom Avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo universitetssykehus, Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet.