Fisker blir også deprimert

Publisert:19. oktober 2017Oppdatert:27. oktober 2017, 12:32
Det er ikke bare vi mennesker som kan bli deprimert, fisker opplever også depresjon - på samme måte som oss. (Foto: Flickr/Emily Miller fine art)

Gullfisken din kan bli deprimert, og dette vil forskere ved Troy University i Alabama bruke for å forske på antidepressiva.

Fisker og mennesker er, utrolig nok, langt fra så forskjellig som en kanskje tror. Fiskenes nevrokjemi, som omfatter sammenhengen mellom kjemiske prosesser og nervecellenes funksjon, er ifølge forskere skremmende lik menneskets. Julian Pittman, professor ved Institutt for biologi- og miljøvitenskap ved Troy University i Alabama, jobber til daglig med å utvikle medisiner for å behandle depresjon. Dette gjør han ved hjelp av små sebrafisker.
- Vi pleier å tenke på dem som enkle organismer, men det er mye vi ikke gir fisken ære for, sier professoren til New York Times.

THE NOVEL TANK TEST
Pittman forteller videre at han liker å jobbe med fisk fordi de er så opplagt deprimert. Professoren kan derfor teste effektiviteten av antidepressiva med noe som kalles ”The novel tank test”. Testen innebærer at en sebrafisk blir flyttet til et nytt akvarium, og observert. Om den etter fem minutter svømmer i nedre halvdel av akvariet, er den deprimert. Svømmer den derimot mot vannoverflaten, slik fisker vanligvis gjør når de utforsker et nytt miljø, er den ikke deprimert. 

Slik ser en deprimert fisk ut. (Foto: Troy University/New York Times)            Slik ser en glad fisk ut. (Foto: Troy University/New York Times)

I Pittmans laboratorium skaper forskere depresjon hos en fisk ved å holde den full på etanol i to uker, for deretter å kutte forsyningen og tvinge den til abstinenser. Dette fører til en deprimert fisk, slik en kan se i klippet til venstre. Begge klippene representerer et lite segment av testen utført ved Troy University. 
I klippet til høyre, kan en se det som er en glad og frisk fisk som svømmer i øvre halvdel av akvariet. Dette er resultatet av en to-ukers antidepressiva-kur, som forskerene da vil kunne bekrefte som effektiv. 

Pittman forteller at en også kan måle hvor alvorlig depresjonen er ved å se på tiden fisken tilbringer på toppen, mot tiden den tilbringer på bunnen.
 
- VI KAN IKKE SPØRRE DYR HVORDAN DE FØLER SEG
For de 6-12 prosentene av den norske befolkningen som lider av depresjon, kan det være vanskelig å tenke at en fisk kan oppleve det samme som dem.  
Forskere har i årevis brukt mus til å studere emosjonelle lidelser, men ofte kan det være dårlig relevans når en skal knytte forskningen opp mot den menneskelige virkeligheten. 
- Det åpenbare problemet er at vi ikke kan spørre dyr hvordan de føler seg, sier Diego A. Pizzagalli, direktør for Senteret for Depresjon, Angst og Stressforskning ved Harvard Medical School. Selv om forskere kan finne paralleller i fluktuasjonen av serotonin- og dopamin, kan verken fisker eller mus fange hele spekteret av depresjon slik vi mennesker kjenner den. 
 
Men det som har overbevist Pittman og andre forskere i løpet av de siste ti årene er hvordan sebrafisken mister interesse for omtrent alt; mat, leker, utforsking - akkurat som klinisk deprimerte mennesker.
 
GULLFISKBOLLEN ER VERSTINGEN
Culum Brown, atferdsbiolog ved Macquarie University i Sydney, har publisert mer enn 100 studier om fiskers kognisjon. Han forteller at deprimerte mennesker trekker seg tilbake, og at det samme gjelder for fisker. 
Fisken er naturlig nysgjerrig og søker alltid nye ting. For å forhindre depresjon hos fisken din oppfordrer dermed forskerne deg til å introdusere nye gjenstander i akvariet, eller å bytte plass på allerede eksisterende gjenstander.
 
Brown utførte et eksperiment hvor han kom frem til at om en har en fisk i et beriket og komplekst miljø, altså med mange planter å nippe på og broer å svømme under, så vil det redusere stress og samtidig føre til økt hjerneaktivitet. 
- Problemet med små akvarier er ikke bare mangel på plass for utforskning, men også en ustabil vannkvalitet grunnet for lite oksygen. 
Brown forteller videre at en gullfiskbolle vil være den verst tenkelige situasjonen for en fisk. 
 
Hvis du eier fisk, bør du derfor vurdere å la den leve slik atferdsbiologen sine fisker; i en stor tank med mange planter og gjenstander. Da kan du være sikker på at den holder seg frisk som en fisk!