Stille før stormen

Publisert:11. september 2017Oppdatert:11. september 2017, 20:47
Det er enda ikke kamp om parkeringsplassene på Liland skole.

Hjellestad skole er i år stengt som stemmekrets, og de andre valglokalene kan forvente seg større trafikk enn tidligere. På Liland skole er de godt forberedt før det braker løs.

Det er langt i fra kaos på parkeringsplassen på Liland barneskole i Ytrebygda bydel, men de mange bilene som sluses inn og ut vitner om at det er noe på ferde. Både lærerparkeringen og skolegården er åpen for at velgere skal få parkere før de avlegger sin stemme. I firetiden på valgdagen er det fortsatt god plass for å sette fra seg bilen på Lilands skolegård.

Det er forventet enda større pågang og trafikk i år enn ved tidligere valg. Det er fordi Liland skole bare er én av tre valglokaler som er åpne i år – tidligere kunne man også stemme ved Hjellestad skole hvis man ønsket å stemme i Ytrebygda bydel. Skolen er lagt ned som stemmekrets grunnet liten pågang, i følge Bergen kommune. Byrådet så det som mer gunstig å slå sammen stemmekretsene i bydelen. Dermed må velgere på Hjellestad og Milde avlegge sine stemmer på den gule barneskolen på Liland.

JEVN STRØM

Bjørn-Yngve Knutsen er valgleder ved valglokalet på Liland skole har sittet på sin post i gymsalen siden klokken ni i morges. Han forteller at det har vært noen korte perioder med lite pågang, men generelt i løpet av dagen har det vært en jevn strøm med mennesker. Folk har strømmet ut og inn av lokalet, og rundt klokken halv fem merket han at det begynte å ta seg opp. Det er helt etter skjema.

Han er derimot spent på om det kommer til å bli mye trafikk.

- Forhåndsstemmegivningen har jo vært rekordstor. Det blir nok mer utover dagen, og vi får nok antydninger til kø etterhvert.

LANG OG REGNVÆR

En større velgermengde enn tidligere begrunner Knutsen med nærheten til flyplassen – for Liland skole ligger nemlig veldig greit til for mennesker som ønsker å avlegge sin stemme før de legger ut på reise eller kommer hjem igjen. Han ser også en faktor i at Hjellestad skole ikke brukes som valglokale i år.

- Dette er jo første gang de som vanligvis har stemt på Hjellestad skal stemme på Liland, og vi vet ikke hvor mange av dem som kommer hit. Det blir spenningsmomentet i kveld.

Knutsen forteller at de har forberedt seg hvis det skulle bli veldige masser med mennesker som velger å avlegge sin stemme på Liland. De har vært føre var og lagt planer i tilfelle det skulle bli både mye folk og dårlig vær.

- Erfaringen er at hvis folk blir stående lenge i regnvær, så går de hjem. Og det er et demokratisk problem. Men værmeldingen er heldigvis ganske god.

Knutsen og hans team skal bruke regnværsskuret på skolegården som kriseløsning hvis uværet skulle komme. I tillegg kan de fjerne noen av valgbodene og la velgere komme inn i varmen hvis behovet skulle melde seg.

- Vi får se hva det blir bruk for, og foreløpig ser det ikke ut som vi trenger å sette det i verk. Det glir veldig godt her.

PLEID Å VÆRE RUSH HJELLESTAD

Marianne Einang Fleten avla sin stemme på Liland skole i år. Tidligere har hun stemt på Hjellestad skole. Hun syns for øvrig ikke at det er noe problem at barneskolen på Hjellestad er stengt.

- Det er dumt, men det er ikke noe stort problem for meg. Jeg kjører forbi her uansett.

Fleten var på vei hjem fra jobb, og sier at hun ikke syns at det er noe stort å irritere seg over. Hun kjenner seg dog ikke igjen i bystyrets begrunnelse med lite pågang for å stenge Hjellestad som stemmekrets.

- Jeg kom kanskje litt i rushet og måtte stå litt i kø, men det var greit med folk da jeg var der. Men det gjorde ikke meg noe å vente.

Valglokaler som er åpne i Ytrebygda bydel i tillegg til Liland skole er nå Sandslihallen og Rå skole.

 

Av lovmessige grunner og prinsippet med hemmelig valg har Bymag valgt å ikke legge ved bilde av Knutsen og Fleten.