Slik stemte fylkene

Publisert:12. september 2017Oppdatert:12. september 2017, 21:29

Her kan du sjekke hvordan ditt fylke stemte.

En av de store vinnerne i årets valg har vært Senterpartiet. Spesielt i fylkene med lavest befolkningstetthet har partiet gjort det bra. I Finnmark for eksempel gikk SP fram 11,2 prosent sammenlignet med forrige valg. Kommunereformen og Politireformen har fått mye oppmerksomhet, og er politikk som SP er markante motstandere av. De har vært flinke på å profilere seg som distriktsparti, og valgresultatet viser at dette har vært en vellykket strategi.

Samarbeidspartneren Arbeiderpartiet sin oppslutning har imidlertid gått ned i samtlige fylker. I Nord-Trøndelag, Hedmark og Finnmark har AP mistet flest stemmer. Hedmark og Finnmark er, sammen med Nordland, fylkene der Senterpartiet har gått mest opp.

Høyre går så vidt opp i tre av fylkene: Vestfold, Vest-Agder og Nord-Trøndelag. Ellers i fylkene går de ned med mellom 0,2 og 6,9 prosentpoeng. Etter fire år i regjering må man imidlertid regne med en viss regjeringsslitasje.

Under følger en oversikt over hvordan de forskjellige fylkene stemte. 
 

Kilde: valgresultat.no