Plastikk-øyene kan bli uavhengig stat

Publisert:22. september 2017Oppdatert:22. september 2017, 16:56
En underskriftskampanje rettet mot FN ble igangsatt for å gjøre oppsamlingen av plast om til en uavhengig stat; Trash Isles. (Foto: LadBible)

Den første æresborgeren er USAs tidligere visepresident Al Gore, og over 100 000 mennesker har allerede etterspurt statsborgerskap og pass. Trash Isles har nå bedt FN om å bli anerkjent som en uavhengig stat.

I Stillehavet befinner det seg en øygruppe på omlag 700 000 kvadratkilometer, på størrelse med Frankrike, som enda ikke har blitt politisk anerkjent. Grunnen er at ”Pacific Trash Vortex” eller ”Trash Isles”, som er navnet øyegruppen har fått, er en plastflåte skapt av plasten vi kaster i havet hver eneste dag.

SKYLDESVORTEX
Navnene ”Garbage Patch” og “Trash Isles” har fått mange til å tro at område er en sammenhengende oppsamling av plastavfall, som da ville vært synlig på satellittfoto. Slik er det ikke. Det er i deler av området høyere konsentrasjon av plast, men mye er også mindre plastdeler som er vanskelig å spotte for det nakne øyet.

Den såkalte øyen befinner seg mellom Hawaii og California, mellom 135° vest til 155° vest og 35° nord til 42° nord. Oppsamlingen har oppstått grunnet en vortex, eller en såkalt virvelbevegelse, samt undervannsstrømmer og vinder som i løpet av årene har akkumulert plasten i havet. Vindene har skapt den subtropikale vortexen, som har en kjerne av helt stille hav. Alt flytende materiale blir derfor transportert på innsiden av denne virvelbevegelsen, for deretter å bli liggende.


Oppsamlingen av plast i Stillehavet. (Foto: NAOO.gov)

Plastikken er ikke bionedbrytbar, og deler seg derfor bare i mindre og mindre deler helt til den nærmest er usynlig. Dette resulterer i at flere dyr enten fanges i plastikken eller får den i seg. Det oppsamlede avfallet resulterer altså ikke bare i død for deler av det biologiske mangfoldet i havet, det påvirker også næringskjeden og dermed påvirker det indirekte også oss mennesker.

SPÅDDE FREMKOMSTEN AV PLASTØYEN
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), spådde fremkomsten av øyen i en rapport allerede på 80-tallet. Selve plastsamlingen ble anerkjent, og fikk sitt tidligere navn “Great Pacific Garbage Patch” mellom 1985 og 1988. Siden den gang har fenomenet blitt overvåket og forsket på av klimaforskere. Klimastuntet som ønsker å gjøre øygruppen til en uavhengig stat, er satt i gang for å få økt oppmerksomhet rundt det voksende problemet. 

DEN 196. STATEN?
Magasinet Dezeen melder at det var klimaorganisasjonen Plastic Oceans Foundation sammen med mediebyrået LadBible som presenterte forespørselen om å gjøre det de har døpt til ”Trash Isles” til en egen stat. Reklameskaperne Michael Hughes og Dal Evans De Almeida, kjent som Dal and Mike, skapte underskriftskampanjen for å tvinge verdenslederne til å åpne øynene og anerkjenne det skyhøye nivået plast i havet.

Forespørselen baserer seg på Montevideo-konvensjonen, et internasjonalt traktat fra 1933, undertegnet av stater i Nord- og Sør-Amerika. Traktatet beskriver kjennetegn ved en suveren stat, og legger frem fire forutsetninger for en stats medlemskap i det internasjonale statssystemet: 1) permanent befolkning, 2) et avgrenset territorium, 3) regjering og 4) kapasitet til å inngå forbindelser med andre stater.

Om ”Trash Isles” skulle blitt anerkjent som en uavhengig stat, ville den ha hatt rett på miljøvern, slik de andre statene har, noe som kunne ført til plastoppsamlingens demontering. Demontering og fjerning av den oppsamlede plasten er selvet formålet med “klimastuntet”. 

AL GORE BLIR DEN FØRSTE STATSBORGEREN
USAs tidligere visepresident Al Gore er en kjent klimaforkjemper og tidligere Nobelprisvinner. Han takket ja til å bli den første æresborgeren av plastøya. Han har kalt situasjonen ”helt opprørende”, og har flere ganger understreket behovet for å ”begrense denne nasjonen”.


Al Gore har takket ja til å bli den første æresborgeren på Trash Isles. (Illustrasjon: Mario Kerkstra)

Underskriftskampanjen, som er rettet mot FNs generalsekretær Antonio Guterres, har nå mer enn 100 000 underskrifter på Change.org. Det blir opp til FN å bestemme hvorvidt staten skal anerkjennes globalt eller ikke.

Designeren Mario Kerkstra har i anledning kampanjen, designet både flagg, pass, frimerker og en valuta kalt ”debris”. Debris er et engelsk begrep som betyr nedbrytningsrester.  
Alt Kerkstra har designet i sammenheng med kampanjen er laget av resirkulert plast.

SPEKTAKULÆRT INITIATIV
TRY Reklamebyrå står bak flere litt annerledes reklamer. De skapte blant annet Norwegian sin “Brad is single” reklame, som gikk viralt på sosiale medier, og ble omtalt i medier verden rundt. 

Kreativ leder i byrået, Øystein Halvorsen, sier til Bymagasinet at initiativet er en smart vri og en kreativ måte å få oppmerksomhet på. Han forteller at det kanskje er dette som må til for å rette oppmerksomhet mot temaet. 
- Dette er både er spektakulært, i form av at man krever status som land, og i tillegg for en god sak. Da blir terskelen for at media skriver om det og legger press på politikerne veldig lav.

Halvorsen forteller at han har hørt om plastsamlingen i Stillehavet lenge, uten at det ser ut til at noe er blitt gjort for å endre på situasjonen. Han definerer underskriftskampanjen som “goodvertising”, og sier at så lenge det gjøres utelukkende for en god sak er det veldig bra. 
- Mange vanlige selskaper kaster seg på miljøvern-bølgen og reklamerer for gode saker. Folk faller gjerne pladask for slik markedsføring, men ofte kommer det frem i ettertid at selskapet kun har prøvd å selge flere egne produkter. 

Han presiserer at dette klimastuntet ikke gir ham en dårlig smak i munnen. 
- Her er jo formålet å fremme saken i seg selv, og det er tydelig at foreningen som står bak ønsker en endring.