Kutter i pleiepengeordningen til alvorlig syke barn

Publisert:18. september 2017Oppdatert:20. september 2017, 15:27
Den nye pleiepengereformen utvider tilbudet, men kutter også i mengden økonomisk støtte foreldre til syke barn vil få. FOTO: Pingpao / Shutterstock / NTB scanpix.

”Det minste vi fortjener er å beholde lønna i den perioden hvor det er nødvendig for barnets helse!” skriver en motstandsgruppe på Facebook.

UTVIDER TILBUDET
En lovendring som trer i kraft 1. oktober skal utvide tilbudet rundt pleiepengeordningen for foreldre med syke barn: Aldersgrensen for barna økes fra 12 til 18 år, og også barn med varig sykdom inkluderes i tilbudet. Den gamle ordningen gjaldt bare barn som var til og med 12 år gamle, samt barn med alvorlig eller livstruende sykdom.

Den nye ordningen skal gjøre at dobbelt så mange barn skal få mer pleie av mor og far, i følge regjeringen.

KUTTER I ØKONOMISK STØTTE
Lovendringen skal også kutte i det økonomiske støtten pårørende foreldre.

Fra første oktober skal pleiepengene bare tilsvare 100 % av foresattes inntekt i 260 dager (som tilsvarer ett år). Deretter vil støtten tilsvare 66 % i 1040 dager (som tilsvarer fire år). Dette er fordi foreldre og foresatte ikke får støtte på lørdager og søndager.  Videre kan pleiepenger graderes til 20 %

(Bymagasinet skrev tidligere feil antall dager foreldre får pleiepenger. Etter tilbakemelding fra publikum har vi blitt klar over at feilen og rettet opp i dette.)

Pleiepenger kan ikke tas ut i mer enn 10 år til sammen. I situasjoner der begge foreldre benytter seg av pleiepengeordningen og tar ut pleiepenger samtidig, vil én dag regnes som to. Hvis et barn skulle bli alvorlig eller akutt syk og begge foreldre skulle ønske 100 % kompensasjon, vil de bare få en slik støtte i seks måneder.

Den nye ordningen skal gi mer fleksibilitet for pårørende foreldre, og skal gjøre det enklere å kombinere arbeid, i følge Arbeids- og sosialdepartementet. Ordningen skal virke forebyggende for at foreldre med langvarig og alvorlig syke barn ikke blir utbrent og krever andre folketrygdytelser, og eventuelt faller ut av arbeidslivet for godt.

- KATASTROFALT FOR OSS MED DE SYKESTE BARNA
I en gruppe på Facebook har motstandere av den nye ordningen samlet seg og uttrykket sin skepsis til det nye reglementet. Gruppen ”Endring av pleiepengeordningen !”,  har per 18. september 1433 medlemmer etter å ha vært oppe i to dager.

I beskrivelsen skriver grunnleggeren av gruppen, Bettina Lindgren (29), at politikerne ikke syns å bry seg om at den nye pleiepengeordningen er en tragedie for dem med alvorlig syke barn. Hun startet gruppen for å legge press på politikerne og endre ordningen før den trer i kraft.


Bettina Lindgren (29) er mor til tre alvorlig syke barn, og har startet en motstandsgruppe mot den nye pleiepengeordningen. FOTO: PRIVAT.

- Selv om den nye pleiepengeordningen er god på noen områder, er den katastrofal for oss med de alvorligst syke barna. Vi foreldre driver egne intensivavdelinger i hjemmene våre, og spare staten enorme summer hver dag.

Lindgren har selv tre kronisk syke barn i alderen 4 til 6 år, der to av dem er alvorlig lungesyke. Hun forteller at den  nye ordningen vil innebære økonomisk krise for hennes familie.

- Det er krise og belastning nok å ha syke barn. Nå må vi bekymre oss for om vi kan beholde hus og bil i tillegg.

- UMENNESKELIG
Gruppen består i stor grad av foreldre til barn med alvorlige, livstruende eller langvarige sykdommer eller skader. Mange uttrykker sin forferdelse over den nye ordningen.

Therese Tvedt Mosdal (26) er medlem i Lindgrens gruppe, og har selv en datter på 4 år med leukemi. Hun forteller om sin syke datter, samt bekymring over hvordan fremtiden vil se ut.

- Alt det enn bekymrer seg for med et alvorlig sykt barn, så skal man i tillegg måtte bekymre seg for om man klarer å betale strømregning, huslån, mat på bordet. Dette er for mye å takle. […] Umenneskelig. Det må finnes andre måter enn å ta fra dem som ligger lengst nede.

Elin Gunnarsson (30) er også medlem i gruppen, og har en sønn på 6 år med en sjelden, kronisk og alvorlig muskelsykdom. Hun forteller at sønnen er tilkoblet respirator døgnet rundt, og trenger to voksne tilstede samt en voksen rett ved siden av seg til alle døgnets tider. I tillegg til sønnen har Gunnarsson en datter på snart 4 år, og er svært bekymret for fremtiden med den nye pleiepengeordningen fra 1. oktober.

- Da er det ingen håp igjen for oss å kunne leve, noen av oss. Jeg har mer enn nok å tenke på og greie med enn å være redd for at jeg i tillegg ikke skal ha noen penger i måneden.

LOVER Å STYRKE PLEIEPENGENE
Helle Cecilie Palmer skrev i går et innlegg på Erna Solberg sin Facebook-vegg der hun beskriver sin hverdag etter at hennes datter fikk hjernehinnebetennelse. Palmer forteller om en lang tids sykdom med ulike medisiner og bivirkninger for sin datter, og uttrykker takknemlighet for at pleiepengeordningen fantes når hennes familie trengte den. Hun er også svært frustrert over den nye ordningen.

- Det skal lønne seg å jobbe, liker du og partiet ditt å si. Baksiden av dette utsagnet, er at det skal straffe seg å være syk. Nå skal det altså straffe seg å få syke barn også.

SV-leder Audun Lysbakken har selv delt Palmers innlegg på sin egen Facebook-side. I en kommentar til innlegget skriver han at for en brøkdel av pengene som har gått til skattekutt for den økonomiske eliten kunne foreldre med alvorlig syke barn fått full lønn mens de tar vare på ungene sine. Det vil han ta opp på det nye Stortinget.

- Jeg lover at noe av det første Erna Solberg vil møte er et forslag fra SV om å styrke pleiepengene. Familiene til Aurora og andre syke barn må få trygghet, ikke dårlig råd!

EDIT: Bymagasinet har kontaktet Høyre og planlegger nå med dem angående en kommentar til saken. Oppdateres snarest.