Jensen dømt til 21 års fengsel

Publisert:18. september 2017Oppdatert:22. september 2017, 09:35
Eirik Jensen på vei ut av retten etter å ha fått dommen. Skjermdump:VG

Eirik Jensen og Gjermund Cappelen møttes i dag i retten for domsavsigelse. Jensen ble dømt til 21 års fengsel, mens Cappelen fikk 15 år.

Gjermund Cappelen og eks-politimann Eirik Jensen var begge tiltalt for innførsel av narkotika og grov korrupsjon. Jensen var i tillegg tiltalt for brudd på våpenloven, §33. Cappelen erkjente straffskyld, og risikerte 18-21 års fengselsstraff dersom retten fant forklaringen han ga troverdig. Jensen har hele veien erklært seg ikke skyldig, men risikerte 21 år.

I dommen skulle retten ta stilling til:

  1. Er Cappelens forklaring om egen hasjimport bevist utover enhver rimelig tvil?
  2. Er Cappelens historie om korrupsjon og Jensens medvirkning til narkotikasmugling bevist utover enhver rimelig tvil? Eller er Jensens historie troverdig?

Dommen falt i dag, mandag, men Jensen blir likevel ikke pågrepet. En eventuell fengsling vil først skje ved en rettskraftig dom. 

Eirik Jensen var tydelig berørt da straffeutmålingen ble opplest av dommer Kim Heger. Jensen anket ikke umiddelbart, men opplyste at han tar betenkningstid. Dette er som regel rådet fra advokatene. 
– Eirik Jensen tapte dette slaget, men er fortsatt klar til å vinne krigen. Dette er antagelig bare begynnelsen av denne saken, sa forsvarer Jon Christian Elden like etter retten var hevet. 

– Vi var forberedt på alle resultater fordi det er en sak som har basert seg på tvil og et sammensatt bevisbilde, fortsatte Elden. 

13.28: JENSENS STRAFF
Eirik Jensen dømmes til 21 års fengsel. Retten mener at det ikke finnes noen formildende omstendigheter. Han dømmes for overtredelse av straffeloven 1902§162.3 -medvirkning til innførsel av ca. 13,9 tonn hasj, samt for grov korrupsjon, for å ha mottatt utilbørlige fordeler for minst 667.000 kroner, og for brudd på våpenloven.

13.21: CAPPELENS STRAFF
I utgangspunktet tilsvarer de straffbare forholdene til Cappelen 21 års fengsel. Retten mener at på grunn av Cappelens tilståelse om egne forhold og for å ha gitt opplysninger om Jensen, er et samlet straffefradrag på rundt 30 prosent riktig. Cappelen får derfor 15 års fengsel. 

13.13: BEGGE DØMMES FOR KORRUPSJON
Både Jensen og Cappelen skal dømmes for korrupsjon. Retten slår fast at Jensen i form av stillingen som politi har medvirket til hasjimport, og har i den sammenheng mottatt gaver og penger av Cappelen. 


13.10: JENSENS FORKLARING IKKE TRODD
Først nektet Jensen for å ha mottatt kontanter fra Cappelen, men senere endret han forklaring til at det gjaldt tilbakebetaling av et lån. Retten kan ikke se at Jensens forklaring er troverdig.

13.01: BADEROMMET 
Cappelens oppussing av Jensens baderom faller etter rettens mening under korrupsjonsbestemmelsen. 
– Retten kan ikke se det annerledes at Jensen ønsket å holde det skjult for omverdenen at Cappelens kontanter stod for oppussing av badet, leser Heger. 

12.52: KLOKKEN ER ET BEVIS KORRUPSJON
Dommerne har nå gått løs på korrupsjonsdelen. Retten mener at Tag Heuer-klokken som Jensen mottok fra Cappelen beviser korrupsjon. Jensens forklaring om klokken er ikke troverdig og blir stemplet som oppkonstruert. 

12.43: BLIR STRENG STRAFF
Jensen felles etter “proffparagrafen” som innen narkotikalovgivningen er det strengeste alternativet. Når det gjelder narkotikasamarbeidet med Jensen har Cappelen blitt trodd mer eller mindre hundre prosent. 

12.35: INGEN TVIL: JENSEN DØMMES FOR MEDVIRKNING TIL INNFØRSEL AV NARKOTIKA
Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil, forsettelig og systematisk, har medvirket til Cappelens import av en stor mengde hasj. 
– Det avgjørende for skyldspørsmålet er at Jensen, ved alle stille- og solskinnsmeldingene, har gitt Cappelen inntrykk av at han og hans hasjvirksomhet hele tiden er under beskyttelse. Siden midten av 1990-tallet har han hatt den oppfatning om at virksomheten var beskyttet av Jensen. Jensen har bevisst styrket Cappelen i denne troen, leser Heger. 

12.26: KUNBLOMSTERSPRÅKMED CAPPELEN  
Dommer Kim Heger leser opp det som retten mener er avslørende tekstmeldinger mellom Jensen og Cappelen. Heger trekker frem en Kripos-analyse som viser at Jensen kun bruker “blomsterspråk” med Cappelen.

12.15: AKTIV MEDVIRKNING
Retten finner det bevist at Jensen har gitt Cappelen oppfatning om at han kunne holde på med sin hasjvirksomhet. 

12.06: JENSEN SKJULTE KONTAKT MED CAPPELEN
Det vurderes om Jensen har begått straffbar aktiv medvirkning til Cappelens hasjvirksomhet. I følge Jensen har all hans kontakt med Cappelen vært et ordinært og saklig informantarbeid.  Heger leser opp at Jensen anførte at regelverket ikke gjaldt for ham og Cappelen. Retten er ikke enig i dette. 
–Retten sitter igjen med den klare oppfatning, at Jensen systematisk og bevist ikke har forholdt seg til instruksverket. […] Retten kan ikke se det annerledes enn at Jensens kontakt med Cappelen bevisst ble holdt skjult for politiet, leser Heger. 

11:01: JENSENS FORKLARING IKKE TROVERDIG
Jensen sier han trodde Cappelen fra 2006 var en vellykket forretningsmann. Han sier han aldri fikk håndfaste bevis for at Cappelen drev med narkotika. 

Retten viser til at Jensen overtok en informant fra en polititjenestemann i Asker og Bærum. Informanten ga detaljerte opplysninger om hvordan Cappelen smuglet hasj til Norge. Retten mener derfor at Jensens forklaring på hva som skjedde ikke er troverdig. 

Retten mener at Jensen må ha visst at Cappelen drev stort innen narkotikasmugling, og at det er bevist utover enhver rimelig tvil at Jensen var godt kjent med Cappelens virksomhet.
- Etter dette fremstår det ikke som sannsynlig at Jensen ikke skal ha fått med seg at Cappelen var stor på import av narkotika, leser Heger.

Heger leser at Jensen har “trådt innenfor sirkelen” for straffbar medvirkning.

10:41: CAPPELEN SKYLDIG
Rettens vurdering er, samlet sett, at Cappelen er skyldig i innførsel av narkotika, og at han snakker sant om egen import av hasj. Dommerne i Oslo tingrett mener hans forklaringer kan lyttes til når de støttes av andre, uavhengige bevis, og fordi det finnes bevismateriale helt tilbake fra 90-tallet som underbygger forklaringen.