Eirik Jensen kan være en fri mann til 2019

Publisert:18. september 2017Oppdatert:27. oktober 2017, 13:49
Eirik Jensen på vei ut av retten etter å ha fått dommen. Skjermdump:VG

Tidligere politimann Eirik Jensen ble i Oslo tingrett dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av store mengder hasj. Jensen anket mandag 2.oktober.

Jensens forsvarer, John Christian Elden, skriver til NRK at de regner med å ha en ankesak enten høsten 2018 eller 2019. 
– Det er anket over bevisvurderingen under skyldsspørsmålet for narkotikaposten og korrupsjonen. I tillegg er det anket over saksbehandlingen, skriver Elden på en lukket Facebook-gruppe til støtte for Jensen. 

Spesialenheten valgte å ikke begjære Jensen fengslet. Jensen kan derfor bevege seg fritt frem til dommen er rettskraftig. Han har ingen restriksjoner, verken meldeplikt eller inndragelse av pass. 
– Vilkårene for å gjøre dette foreligger ikke, sier assisterende sjef i Spesialenheten,  Guro Glærum Kleppe, til NRK

FORSKJELLSBEHANDLING
Gjermund Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe stusser over vurderingene.

– Jeg er ikke ute etter å få Jensen varetektsfengslet. Men det at han er ute og Cappelen i varetekt, tror jeg kan virke nokså underlig sett med allmennhetens øyne, sier han. 

DOMMEN
De straffbare forholdene til Cappelen tilsvarte i utgangspunktet 21 års fengsel. Retten mente at på grunn av Cappelens tilståelse om egne forhold og for å ha gitt opplysninger om Jensen, er et samlet straffefradrag på rundt 30 prosent riktig. Cappelen fikk derfor 15 års fengsel. 

Eirik Jensen ble dømt til 21 års fengsel. Retten mente at det ikke fantes noen formildende omstendigheter. Han ble dømt for overtredelse av straffeloven 1902§162.3; medvirkning til innførsel av ca. 13,9 tonn hasj, samt grov korrupsjon, for å ha mottatt utilbørlige fordeler for minst 667.000 kroner, og for brudd på våpenloven.

Retten fant det bevist utover enhver rimelig tvil, forsettelig og systematisk, at Jensen hadde medvirket til Cappelens import av store mengder hasj. 
– Det avgjørende for skyldspørsmålet er at Jensen, ved alle stille- og solskinnsmeldingene, har gitt Cappelen inntrykk av at han og hans hasjvirksomhet hele tiden er under beskyttelse. Siden midten av 1990-tallet har han hatt den oppfatning om at virksomheten var beskyttet av Jensen. Jensen har bevisst styrket Cappelen i denne troen, leste Kim Heger.