Den nye regjeringens utfordringer

Publisert:12. september 2017Oppdatert:31. oktober 2017, 20:32
Erna Solberg holdt pressekonferanse på Statsministerens kontor tirsdag formiddag.

- Vi skal skape flere ben å stå på, og sørge for at vi løser de store utfordringene, sa statsministeren til NRK.

Tirsdag formiddag møtte Erna Solberg pressen på Statsministerens kontor. Den gjenvalgte statsministeren mener at valgresultatet tyder på at velgerne synes den borgerlige regjeringen har levert resultater og drevet god politikk.
- Politikken vi står for, har vi vist velgerne i fire år. Den har vist seg å virke, og velgerne vil ha mer av det.

Solberg forteller videre at regjeringen har vært gjennom fire år med omdiskuterte reformer, men at de reformene som regjeringen har gjennomført også har lykkes.

SKAL LØSE DE STORE UTFORDRINGENE
Solberg snakker om hvordan Norge går inn i en mer krevende tid. Noe som betyr at selv om det er mer optimisme og flere jobber som kommer tilbake, så er det krevende at antallet eldre øker og at behovet for å stå på to ben blir større. Hun forteller at regjeringen vil fortsette å videreutvikle Norge, og ser at alle i norsk politikk er med på å ta ansvar for å finne løsninger.
- Vi skal skape flere ben å stå på. Sørge for at vi løser de store utfordringene, som er finansiering av velferden fremover, klimautfordringene hvor Norge skal levere sitt bidrag til Paris-avtalen, klart og tydelig fremover.

ALLEREDE LAGET STATSBUDSJETTET
Videre forteller Solberg at årets statsbudsjett er klart, og at det vil komme til Stortinget andre uken i oktober. Dette gir de blå god tid på en prosess sammen med KrF og Venstre.
Vi har altså ikke hastverk. Vi har allerede gjort det største arbeidet, som er å lage et statsbudsjett for neste år. Derfor vil vi bruke den tiden vi trenger på å avklare både samarbeidsformer og grunnlaget fremover.

På tross av at de borgerlige partiene gjorde det dårligere ved dette Stortingsvalget i forhold til Stortingsvalget i 2013, får Venstre, KrF, FrP og Høyre til sammen 89 mandater på Stortinget.


De borgerlige partiene fikk et klart flertall. (Foto: skjermdump NRK)

Nå gjenstår det kun for de borgerlige partiene å bli enige. Selv om KrF tidligere har uttalt at de ikke ønsker å sitte i en regjering med FrP, er ikke Solberg bekymret for regjeringsforhandlingene. Hun tror det er fullt mulig å levere god felles politikk slik de fire partiene har gjort tidligere. Hun mener at det partiene leverer av politikk til velgerne er selve grunnlaget for samarbeidet fremover.
- Vi trenger en forståelse av hva som er viktige saker for KrF og Venstre, og hva Regjeringen mener er viktige saker, for å finne noen løsninger fremover.

REGJERINGSPARTIENES HJERTESAKER
Høyre, med Solberg som statsminister, FrP, KrF og Venstre har alle klare punkter med hva de ser på sine viktigste krav for den nye regjeringen. Her er et lite utdrag av partienes hjertesaker. Alle sakene er tatt fra partienes egne nettsider.

Flere jobber og helserevolusjon
I følge Høyres nettsider er det hovedsakelig tre hovedpunkter som regnes som deres hjertesaker i partiprogrammet. Å skape flere jobber uavhengig av olje- og gassektoren er viktig for partiet, noe som skal oppnås gjennom økt investering i forskning, ny teknologi og digitalisering.

Bedrifter som bidrar til flere arbeidsplasser og følgelig bidrar til skattebudsjettet skal tjene på det, og ikke straffes med høyere skatter i følge Høyre.

Partiet vektlegger også å gi studenter mulighet til å konsentrere seg om studiene uten å ha en økonomisk byrde hengende over seg. Samarbeidspartiene i budsjettforliket har nå forpliktet seg til en opptrapping mot 11 måneders studiestøtte.

I det hun kaller Høyres kulturrevolusjon, introduserte statsministeren en helsereform i Norge. Blant annet presenterer Høyre det de kaller pasientens helsetjeneste, som skal inkludere fritt behandlingsvalg blant både offentlige og private tjenester. I tillegg inkluderer det bedre digitale tjenester som skal forenkle pasientens kontakt helsevesenet, og trygg tilgang til pasientens egne helseopplysninger.

Privat eldreomsorg og strengere innvandringspolitikk
FrP ønsker bedre, mer verdig eldreomsorg for alle. Én av partiets hjertesaker er enerom for alle som bor på sykehjem.

Videre vektlegger partiet at økonomien til kommunen som sykehjemmet befinner seg i, ikke skal påvirke verdigheten i eldreomsorgen. Gjennom statlig finansiering blir det også et statlig ansvar hvordan Norges eldre behandles.

FrP er likevel også åpne for private aktører innen eldreomsorgen. De mener at tidligere har ideologi stått i veien for god eldrepolitikk, og at de eldre vil tjene på at tjenesten blir konkurranseutsatt. Dermed tar det beste tilbudet på seg arbeidet og tilbyr den beste tjenesten, i følge Frp. 


FrPs hjertesaker går ut på bedre eldreomsorg og strengere innvandringspolitikk. Foto: NRK.

 

En av FrPs hjertesaker er innvandringspolitikken som føres i Norge og hvordan landet vil håndtere innvandrings- og flyktningstrømmen. Partiet ønsker at regjeringen skal tolke dagens asylverk på strengeste måte med skjerpede innvandringstiltak og kvotering. 

Videre vil partiet avvikle dagens asylinstitutt, og innføre et nytt, mer rettferdig system for flyktninger. ”FrP-modellen” går ut på å opprette asylsentre i Afrika og Asia. Her vil flyktninger kunne søke asyl fra sitt eget nærområde mens de er under beskyttelse. På denne måten skal de slippe å betale i dyre dommer til menneskesmuglere og risikere livet på vei til Europa.

Vern om barns oppvekst og flere lærere
I sin familiepolitikk ønsker KrF å fornye og forbedre kontantstøtten for norske familier. De vil utvide kontantstøtten og gjøre den lettere å kombinere med deltidsbarnehage, samt stille krav om norskopplæring for minoritetsforeldre uten tilstrekkelige norskkunnskaper.

Videre ønsker partiet å øke foreldrepermisjonen med 4 uker og fedrekvoten fra 10 til 14 uker, i tillegg til å gi småbarnsforeldre i fulltidsstilling lovfestet rett til å gå ned til 80 %.

En annen av partiets hjertesaker er det tradisjonelle ekteskapet mellom mann og kvinne, og ser på dette som en god og stabil ramme rundt barns oppvekst. KrF mener at når staten skal lage rammer for barns oppvekst, bør man ha som utgangspunkt at flest mulig skal vokse opp med en mor og en far.

Videre ønsker partiet å innføre regler for antall elever hver lærer skal ha i grunnskolen, samt et maksantall for elever per helsesøster i skolen.

I tillegg ønsker KrF å beholde K-en i KRLE-faget, for slik å sikre elevers kjennskap til kristen kultur- og verdiarv.


Venstre ønsker mer liberal barnehagepolitikk og mer bærekraftig miljøvern. Foto: NRK.

Liberal barnehage og bærekraftig miljøpolitikk
I sitt partiprogram vil Venstre innføre en ny barnehagereform som gjør barnehage og SFO gratis for alle lavinntektsfamilier.

Samtidig ønsker partiet å åpne for kveldsåpnebarnehager, samt gi barn i asylmottak rett til barnehage plass. Videre vil partiet legge til rette for et mangfold av ulike barnehager, og sikre en forsvarlig finansiering av private og ideelle barnehager.

I sin miljøpolitikk vil Venstre vri det norske næringslivet i andre retninger enn olje og gass for å sikre en bærekraftig økonomi. En høy CO2-avgift vil i følge partiet sikre at bare det fossile brennstoffet med lavest CO2-avtrykk utvinnes på norsk sokkel.

Venstre ønsker å permanent verne sårbare områder som Lofoten, Vesterålen og Jan Mayen.