Boikott valget!

Publisert:12. september 2017Oppdatert:12. september 2017, 01:37
Kampanjen "Boikott Valget" på Torgallmenningen. Foto: Tjen Folket.

Slik lyder kampanjen som organisasjonen Tjen Folket har drevet under årets valgkamp.

“Boikott Valget” er en landsdekkende kampanje som har pågått over de tre siste valgene. I Bergen har de vært synlig på Torgallmenningen vis a vis de ordinære valgbodene. Med sosialisme som overgang, der makten ligger i arbeiderklassens hender, og staten består, vil Tjen Folket at Norge beveger seg fra dagens system mot kommunisme. 

EN KOMMUNISTISK ORGANISASJON
Tjen Folket - kommunistisk forbund er et revolusjonært kommunistisk parti, som er for revolusjon og sosialisme i Norge. Filosofien som organsiasjonen bygger på er i hovedsak det vi kaller for de fem store, altså teoriene som ble utviklet av Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin, Josef Stalin og Mao Zedong. Målet er det kommunistiske, klasseløse og statsløse samfunnet uten grenser.

Bymag har snakket med Roger Solsvik (29), offentlig talperson for Tjen Folket Bergen, om organisasjonen og kampanjen. 

Det blir jo litt som å spørre hva du vil bruke til å smøre på skiven din, en skje fra Kongsberg, eller en fra Hardanger? Det er fortsatt en skje, du skulle jo ønske at du hadde en kniv.

Hvordan ble kampanjen mottatt?
Vi ble veldig godt mottatt av de vi møtte på gaten, det var mye interesse og vi hadde mange gode diskusjoner med all slags mennesker. Det er klart vi også møtte på negative argumenter som at det er feigt å ikke stemme, samt at det var noen av politikerne ved valgbodene som ble tydelig provosert av at vi stod der. 

Hva snakker dere om med de dere møter?
- Det vi sier til de som vi snakker med, er at dette ikke egentlig er en protest mot å stemme, men en protest mot det systemet vi har. Det er slik at uansett hvem som vinner valget kommer vi til å få en regjering som driver Norge videre som en imperialistmakt som må holde tritt med resten av den kapitalistiske verden. Det er ikke et alternativ for meg, og jeg velger da å gjøre andre produktive ting på denne dagen, som å ta oppvasken eller støvsuge. 

Hvordan føles det å ikke stemme i et samfunn hvor det ses på som en borgerplikt?
- Det er ikke bare bare å gå imot denne moralske plikten, da skal du være litt tøff i trynet. Det er jo og litt tidi at man skal spille på moral og ikke argumenter basert på fornuft.

Det gir mening å ikke stemme dersom man mener at valget ikke er legitimt, og per dags dato er det ingen partier som stiller på et revolusjonert program som jeg kan være enig i. 

- Det blir jo litt som å spørre hva du vil bruke til å smøre på skiven din, en skje fra Kongsberg, eller en fra Hardanger? Det er fortsatt en skje, du skulle jo ønske at du hadde en kniv.