Må kjøre 17,2 km. til barnehagen

Publisert:2. februar 2017Oppdatert:3. februar 2017, 12:37
Markus (1) må være i barnehagen 9 timer dagen. Foto: Privat

Da Markus (1) skulle begynne i barnehage var det ingen ledige plasser i nærområdet. Nå må han sitte 6 timer i bilen hver uke, til og fra barnehagen. 

- Det er veldig kjedelig å ha så lang reisevei fra hjemmet og måtte krysse byen hver dag, for å så kjøre tilbake til arbeidsplassene våre. Det gjør at vi må planlegge veldig mye og ikke minst får vår sønn veldig lange dager i barnehagen. Det er ikke så kjekt når han knapt har passert et år, sier mammaen til Markus, Mariell Sæternes, til Brostein. 

Nå frykter den lille familien at byrådet vil fjerne timesregelen som sier at «det betales kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner innenfor samme bomsnitt i løpet av en 60 minutter

- Vi må starte dagen veldig tidlig og kommer hjem sent på ettermiddagen, noe som gjør at vi får mindre tid sammen som familie. Vi har også økte utgifter forbundet med transport. Byrådet i Bergen foreslo for kort siden at man skulle fjerne timesregelen på bompasseringer. Det vil være dramatisk for mange barnefamilier med barnehage så langt unna hjem og arbeid. Blir dette vedtatt går det utover en veldig sårbar gruppe: familier.

Gruppeleder for rødt i Bergen bystyre, som også sitter i komité for barnehage, skole og idrett, Sofie Marhaug, mener barnehagesystemet i Bergen trenger store endringer.  

- Rødt har flere ganger pekt på at Bergen bør ha bydelsvis barnehagedekning, med egne opptaksområder, ikke helt ulikt hvordan opptaket til skolene fungerer. Det er svært uheldig for både barn og foresatte at så store deler av dagen skal tilbringes i bilen. Det er dessuten veldig uheldig med tanke på klima og miljø, sier Marhaug til Brostein. 

- I saker som angår bompenger har Rødt foreslått at Bergen innfører en egen søknadsordning der personer med særlig dårlig råd og som bor på plasser med dårlige bussforbindelser kan søke om ikke å betale bompenger. Når det er sagt, så ville den beste løsningen for familiene, for byluften i Bergen, for nær sagt alle, være å innføre bydelsvis barnehagedekning. 

Ifølge Marhaug ønsker Rødt at det skal bli færre private barnehager. De mener at de private aktørene er roten til problemet. 

- Barnehagedriften har i altfor stor grad vært overlatt til private aktører i Bergen, der 70% av alle barnehagene i Bergen er private. Det finnes selvsagt mange flinke og ærlige aktører, drevet av hensyn til barns beste, men det er også kommersielle aktører som er mest opptatt av å bygge barnehager billig og effektivt. De etablerer heller barnehager der det er billig med eiendom, uten å ta særlige hensyn til hvor de store barnekullene befinner seg.

- Kommunen har altså ikke mulighet til å styre denne delen av barnehageutviklingen. Dette skyldes ikke minst den rød-grønne regjeringens barnehageløfte, som i sin tid bestod av at alle barn skulle få rett på barnehageplass. Ideen var og er super, men gjennomføringen ble, i alle fall i Bergen mens høyresiden hadde styringen, overlatt til private aktører, hevder Marhaug.  

Da Mariell Sæternes skulle søke barnehageplass opplevde hun systemet til kommunens barnehageopptak som ikke-fungerende. 

- Problemet med systemet er at det ikke finnes et system. Bergen kommune opplyste om to ledige plasser i Sædalen, noe som ville vært enda lenger for oss. Ellers var det ingen ledige barnehageplasser i følge siden til kommunen. Systemet gjør at man heller ikke får beskjed om de barnehagene du har søkt hos har plass til deg. Havner barnet utenfor hovedopptaket er det en jungel å navigere i. 

Småbarnsmoren måtte ta saken i egne hender og ringte rundt til en rekke barnehager for å finne en ledig plass til sønnen. Hun fikk til slutt et tips som reddet familien fra den utfordrende situasjonen. 

- Da vi skjønte at dette kom til å bli en utfordring ringte vi rundt til en rekke barnehager i Åsane bydel. Flere gav oss indikasjoner på at de trodde vi kunne få plass hos de. Men de kunne ikke svare oss på noen uker, så i ukene før barnehagestart falt en etter en fra. Da begynte panikken å bre seg litt, for vi hadde ikke mulighet til å ta permisjon lengre enn ett år, ikke ønsket vi å gjøre det heller. 

- Etter å ha ringt en lang liste med barnehager i Åsane uten napp, fikk vi tips om at barnehagen på Slettebakken kanskje kunne ha plass. Under to uker før barnehagestart fikk vi bekreftelsen. Gitt situasjonen vi var i, er vi veldig lettet for at det ordnet seg. 

Mariell er forberedt på et travelt halvår med mye tid i bilen og mindre familietid. 

- Får man ikke barn mellom mai-november, kan det bety store problemer om man ikke tar ulønnet permisjon. Nå er vi glade for å ha fått barnehageplass i Åsane bydel fra høsten av, selv om vi er veldig fornøyd med barnehagen på Slettebakken. Men vi ser også at det vil blir et meget travelt halvår for hele familien, men kanskje verst for minstemann som må være i barnehagen litt for lenge for en ettåring, etter min mening.  

Marhaug og Rødt mener de har løsningen på Bergens barnehageutfordringer. 

- Vi ønsker en bydelsvis barnehagedekning, der barna får plass i en barnehage i sin bydel. Dette forutsetter at kommunen blir mer aktiv i planleggingen og utbyggingen av barnehager i Bergen, slik at det ikke er hensynet til markedspris som får styre utviklingen. Vi ønsker også et utbytteforbud i barnehagesektoren, slik at det ikke skal lønne seg for kommersielle eiere å spekulere i barnehagedrift.

- I Bergen er ikke mangel på barnehageplasser problemet, men skeivfordeling både mellom bydeler og mellom kommunen og private aktører. 

Brostein har ikke, tross gjentatte hendvendelser, lyktes i å komme kontakt med Pål Hafstad Thorsen, byråden for barnehager i Bergen.