Hun er leder for ny etat

Publisert:2. februar 2017Oppdatert:2. februar 2017, 09:25
Onsdag tiltrådte Anne-Marit Presterud offisielt inn i ny stilling som leder i etat for inkludering.

– Det å få lov til å jobbe med de menneskene som skal bli bergensere er veldig spennende, sier Anne-Marit Presterud til Bymagasinet. 

Byråd Erlend Horn deltok på åpningen av etat for inkludering. Foto: Karoline Risnes

Presterud, som er utdannet førskolelærer, var tidligere kommunaldirektør i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. – Min åremålsstilling var over og jeg meldte tidlig min interesse for stillingen som leder av etat for inkludering.

Offisiell åpning

Etat for inkludering ble offisielt åpnet onsdag 01. februar. – Jeg håper at etableringen av en ny etat skal gi flyktninger en opplevelse av at alt samles bak én dør, sier Presterud til Bymagasinet. Tidligere har enhetene under den nye etaten tilhørt ulike etater. Ved å samle alle under ett tak vil det være tydeligere ledelse, styring og kontroll på arbeidet, mener Presterud.

Det heter etat for inkludering, ikke integrering.

– Inkludering er et fint ord, for det favner mer. Det handler om å gi og ta begge veier. Føle seg inkludert. Det handler ikke bare om at vi tilpasser deg til det norske samfunnet, men at vi tar deg imot med det du kommer med. Ord kan være små detaljer, men det kan bety veldig forskjellige ting, sier Presterud.

Byråd for sosial, bolig og inkludering, Erlend Horn, var tilstede under åpningen av den nye etaten onsdag. Horn har høye forventninger til hva Presterud, som leder, kan utrette innenfor dette viktige feltet. 

Finner motivasjon i det frivillige

– Jeg, som etatsleder, har en visjon om å få et enda tettere samarbeid med de frivillige i Bergen og bruke de ressurser som er der. Men det første halve året vil vi bruke tiden på å få opp systemer. Jeg skal lytte mye til det som fungerer og ha fokus på det som kan bli bedre, forklarer Presterud.

 Min motivasjon ligger mye i det frivillige, forteller hun. De siste tre årene har hun vært frivillig i røde kors og arbeidet med «ferie for alle». Dette er et tilbud som handler om å gi sommerferie til familier som ikke har så god råd.

– Jeg har vært med på tre feriereiser som frivillig leder. Omtrent 60% av deltakerne var familier med flyktningbakgrunn. Det første året lærte jeg enormt mye. Jeg lærte mye om meg selv og om Norge. Det å komme nær noen skjebner gjorde at jeg ble ekstra opptatt av dette feltet, ble mer oppmerksom og skjønte mer.

Et godt liv handler om å være selvhjulpen

Det overordnede målet for etaten er at flest mulig flyktninger skal komme ut i arbeid eller utdanning. Presterud er opptatt av at flyktningene skal møte et støtteapparat som er velorganisert og gode på samarbeid. Når Bergen mottar flyktninger som har fått innvilget opphold i Norge, starter prosessen med å inkludere dem i samfunnet. Etat for inkludering vil hjelpe til med alt fra bosetting til norskopplæring. Presterud forklarer at det er viktig at flyktningene får god hjelp til å lære om og forstå samfunnet, slik at de i fremtiden kan være selvhjulpen.

Mange søkere

Presterud arbeider nå med å ansette medarbeidere i den nye etaten. Hun er positivt overrasket over søkertallene og alle tilbakemeldingene hun har fått. – Det er mange som ringer for å melde sin interesse. De er svært interessert i feltet og lurer på om jeg har en jobb som passer for dem, forteller hun.