Åpnet ny etat for inkludering i Bergen

Publisert:1. februar 2017Oppdatert:2. februar 2017, 09:27
Byråd Erlend Horn overekker blomster til etatsjef Anne-Marit Presterud.

Byråd Erlend Horn deltok onsdag på den offisielle åpningen av Bergen kommunes nye etat for inkludering. 

"det oppleves meningsfullt å være med på denne åpningen" sier Erlend Horn til Bymagasinet

Byråd for sosial, bolig og inkludering, åpnet den nye etaten på vegne av byrådet. Etatsjef Anne-Marit Presterud mottok lykkeønskninger og blomster. I sin åpningstale snakket Horn om situasjonen i verden i dag. – flere mennesker er på flukt enn vi har sett på overskuelig tid, samtidig som flere grenser stenges. Vi opplever absurde scener på flyplasser i USA, og vi har et politisk klima globalt som utfordrer.

«Bergen ligger heldigvis beskyttet, langt fra fluktområder og er velsignet med en stabil politisk situasjon. Derfor oppleves det særlig positivt, med den konteksten vi lever i, å kunne åpne en ny offensiv satsing på flyktninger i et sånt internasjonalt politisk klima. Det er et lite signal i den store sammenhengen, men det viser en tydelig vilje til hvordan vi ønsker å ha det i byen vår. I Bergen er flyktninger velkommen og vi skal legge til rette for at vi tar dem imot på en best mulig og verdig måte» sier Horn. 

Samler enheter under ett tak

Den nye etaten samler de ulike enhetene som jobber med flyktninger i Bergen. Hovedmålet er å sikre sterkere styring og fokus på flyktning- og asylområdet. Byrådet i Bergen vedtok opprettelsen av den nye etaten i april 2016 og i mai samme år ble det satt ned en arbeidsgruppe for å gi anbefalinger av hvilke tjenester som skulle legges til etaten.

– Det oppleves veldig meningsfullt å være med på denne åpningen, sier Erlend Horn til Bymagasinet. Han er stolt over signalet byen kan sende ut om at Bergen skal ta sitt ansvar. «Det er noe alle de tre partiene i byrådet er opptatt av og det er et felt vi ønsker å stå sammen om.»

Vil gå foran som et godt eksempel

Den overgangsfasen du trenger når du kommer til et nytt land, og til en ny by, og de praktiske tingene du trenger hjelp til blir denne etatens oppgave å hjelpe med, forklarer Horn. – Vi ønsker å være en foregangsby på dette feltet, og vi har lenge vært god på å bosette flyktninger sier Horn til Bymagasinet.

Vi har hatt mye mer edruelige debatter enn man har sett i andre byer, og i hvertfall på nasjonalt nivå.

Det er en styrke i Bergen at vi, til tross for den nasjonale debatten rundt dette feltet, klarer å stå sammen tverrpolitisk om viktigheten av å ta ansvar for mennesker på flukt, og hjelpe dem å komme best mulig inn i samfunnet, sier Horn.

Anne-Marit Presterud, som trer inn i stillingen som etatsjef, sier til Bymagasinet at hun gleder seg til å ta fatt på de ulike arbeidsoppgavene og den videre organiseringen av den nye etaten.