Vil avskaffe velferdsstaten

Publisert:31. januar 2017Oppdatert:31. januar 2017, 14:13
Jon Refsdahl leder for Liberalistene Hordaland ønsker nye retningslinjer i norsk politikk.

Partiet Liberalistene er lei av det trege og omstendelige byråkratiet.

Foto: liberalistene.org

Da organisasjonen Liberalistene ble grunnlag i 2014 hadde partiet som mål å delta som et riksdekkende parti ved stortingsvalget i 2017. Nå har partiet passert elleve tusen likes på Facebook og har ambisjoner om å sanke mellom fem og ti tusen stemmer ved høstens stortingsvalg.

Liberalistenes politikk skiller seg fra de nåværende stortingspartiene på et viktig punkt. Jon Refsdahl leder av Liberalistene Hordaland forklarer hvorfor han tror partiet har opplevd betydelig vekst i løpet av sitt relativt korte levetid.

–Vi synes at de andre partiene representerer mye av det samme, og grunnlaget for forskjellene i politikken handler i hovedsak kun om fordeling av goder. Alle har velferdsstaten i bunn som det man fronter. Det er stort sett bare hvor mye penger man skal bruke på hva som utgjør de reelle forskjellene partiene imellom. Men vi ønsker jo på sikt å avvikle velferdsstaten, sier Refsdahl, før han utbroderer:

– Vi ønsker minimal statlig innblanding. Liberalismen er bygget på eiendomsretten. Det å kunne bruke sin egen eiendom i fred. Staten skal drive politi, rettsvesen og forsvar. En begrenset stat er kanskje det viktigste kjennetegnet for den klassiske liberalismen, sier Refsdahl.

Frihet viktigere enn likhet

En vanlig innvending mot denne typen økonomisk politikk er at den fører til økonomiske skjevheter og store sosiale forskjeller. Refsdahl mener ikke nødvendigvis at det er riktig å sette likhetstegn mellom rettferdighet og likhet.

– Vi er ikke så opptatt av det med likhet. Vi ønsker at man skal passe på det individuelle mennesket, og at man skal få utvikle seg slik man selv ønsker, sier lederen for Liberalistene Hordaland.

Hva tenker dere om innvandring, klima og EU/EØS?

–Det er ikke til å legge skjul på at det er en del klimaskeptikere innad i partiet. Ganske mange ser at det foregår en global oppvarming, men stiller seg tvilende til om den er menneskeskapt. Men partiet har ikke her inntatt et offisielt standpunkt. Vi er for fri arbeidsinnvandring, men det er først etter at velferdsstaten er avviklet, så det er ikke aktuelt i dag. Hva EU og EØS gjelder er vi på nei-siden, sier Refsdahl til Bymag.

Maratonprosjekt

Lederen for Liberalistene Hordaland sier at de ikke har begynt å tenke konkret fram mot kommunevalget i 2019. Foreløpig er alt fokus på det kommende stortingsvalget til høsten. Allikevel sier Refsdahl at det er de samme prinsippene som kommer til å gjelde lokalt.

– Det handler om mindre stat og mer personlig frihet. Alt fra søndagsåpne butikker til nei til eiendomsarbeidsskat. Vi vil privatisere mest mulig. Bergen kommune er jo en gigant bedrift med 14.000 ansatte. Vi ønsker egentlig å få tjenestene levert billigere og bedre gjennom private aktører, sier Refsdahl til Bymag.

Til tross for solid vekst er Refsdahl tydelig på at det kommer til å ta tid å gjøre politikken gjeldende i det norske samfunn.

–Det er viktig å påpeke at dette er et maraton, ikke en sprint. Det kommer til å ta lang tid å innføre liberalistiske prinsipper, det skjønner vi, og vi tror ikke at vi skal kunne klare å snu noe veldig fort. Men vi ønsker å være elefanten i rommet og bruke det som vår strategi. Å være de som påpeker individuelle prinsipper, rett og slett å motarbeide formynderstaten, forteller Refsdahl til Bymag.