UiB-studenter måtte avbryte utvekslingsopphold

Publisert:25. januar 2017Oppdatert:25. januar 2017, 18:38
Studenter ved Makerere University demonstrerer mot manglende undervisning.

Makerere University i Uganda ble stengt etter lærerstreik og voldelige studentdemonstrasjoner.

Helena Lilleås Larson har hatt to utvekslingsopphold ved Makerere University

Den 1. november i fjor ble Ugandas største offentlige universitet stengt av president Yoweri Museveni. Høstsemesteret hadde båret preg av streik og voldelige demonstrasjoner på universitetets campus i hovedstaden Kampala.

De ansatte ved universitetet hevdet å ikke ha fått utbetalt lønn siden mars 2016 og gikk derfor ut i streik. Studentene, som betalte høye studieavgifter til tross for manglende undervisning, startet demonstrasjoner som eskalerte til vold og ildspåsettelse på campus.

Universitetet i Bergen har samarbeidsavtale med Makerere university, og sender hvert år studenter på utveksling til Uganda. Viserektor for internasjonalisering ved UiB, Anne Christine Johannessen, bekrefter at det var 8 studenter fra UiB på Makerere University i høstsemesteret 2016.

Kunne ikke fullføre semesteret

Johannessen sier til ByMagasinet at undervisningsstansen ved Makerere førte til at studentene som var på utveksling ikke kunne fullføre semesteret og avlegge eksamener som planlagt. UiB er i dialog med Makerere og vil tilrettelegge for at studentene skal ta eksamen i Bergen i vårsemesteret i stedet.

På spørsmål om hvilke tiltak UiB setter i gang ved slike situasjoner svarer Johannessen at dette varierer avhengig av situasjonen. «I dette konkrete tilfellet fra høsten 2016 var det lite UiB kunne gjøre for å unngå at semesteret ikke ble fullført, ettersom Makerere ble stengt såpass sent i semesteret. Vi avventet for å se om universitetet ikke ville gjenåpne snart, men når vi i slutten av november mottok beskjed om at Makerere har tatt en avgjørelse om å sende alle studenter, ugandiske og utenlandske, hjem, ga vi studentene valget om å komme hjem umiddelbart eller bli i Uganda i et par uker til og benytte seg av returbilletten som de allerede hadde kjøpt.»

Johannessen påpeker at forskningssamarbeidet mellom de to universitetene har en solid grunn og blir ikke påvirket av streik.

Streiker mot øking av avgifter

Dette er imidlertid ikke første gang Makerere University rammes av streik. Tidligere har utdanningsinstitusjonen vært rammet av mindre og kortvarige streiker og opptøyer, ofte igangsatt av studentene. I følge den ugandiske avisen Red pepper har tidligere studentstreiker og opptøyer vært begrunnet i universitetsledelsens stadig øking av studieavgifter.

Anne Christine Johannessen sier til ByMagasinet at de ved slike hendelser har en klar beredskapspolicy og ber sine studenter unngå store folkemengder og demonstrasjoner.

Følte seg trygg

Helena Lilleås Larson er medisinstudent ved UiB. Hun har ved to anledninger benyttet seg av muligheten til å reise på utveksling gjennom samarbeidsavtalen med Makerere University. Hun sier til ByMagasinet at begge hennes opphold på Makerere har vært spennende og lærerike opplevelser. I løpet av tiden hun tilbrakte på Makerere følte hun seg trygg, men i vårsemesteret 2016 opplevde hun at det var demonstrasjoner i forbindelse med presidentvalget som skulle avholdes. – Jeg følte meg trygg på campus når det var lyst ute og når jeg gikk sammen med andre, men det var demonstrasjoner og vi merket at det var spent stemning.  

Makerere university gjenåpnet 2. januar 2017 og undervisningen er gjenopptatt. Høstsemesteret som ble avsluttet før studentene fikk avlagt eksamen har blitt utvidet slik at studentene kan fullføre. Anne Christina Johannessen sier til ByMagasinet at Universitetet i Bergen håper å kunne fortsette det gode samarbeidet som tidligere og at situasjonen vil normaliseres så fort som mulig. De arbeider for å organisere eksamen for utvekslingsstudentene som måtte reise hjem.