–Sønnen min er født i 2012. Han vil aldri få lappen

Publisert:31. januar 2017Oppdatert:31. januar 2017, 14:13

I USA finnes det 4 millioner yrkessjåfører. Deres levebrød er truet. Årsak? Kunstig intelligens. 

AI (artificial intelligence) vil forandre arbeidsmarkedet og næringslivet slik vi kjenner det. Den foreløpig mest utsatte gruppen er de som lever av sin evne og mulighet til å operere kjøretøy.

Morten Goodwin er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder og har publisert over 40 vitenskapelige artikler om kunstig intelligens. Han mener at utviklingen i selvkjørende biler er kommet lenger enn de fleste tror. 

­– Jeg tror det vil bli ulovlig å kjøre bil om ikke lenge. Min eldste sønn er 4 år og han kommer aldri til å få lappen, det er jeg helt sikker på. Innen den tid vil alt være automatisert. Grunnen til det er at det er så mye potensial i en selvkjørende bil, i tillegg til at teknologien er så langt framme at vi nesten er der allerede. Det finnes selvkjørende busser og selvkjørende tog i dag, sier Goodwin til Bymag.

Bilens etikk?

Den samfunnsmessige gevinsten ved selvkjørende biler er stor. Det er utbredt å tro at omkomne i trafikken vil kunne reduseres til en brøkdel av dagens tall. Allikevel har mange påpekt at med selvkjørende biler kommer nye, og uprøvde, etiske problemstillinger.

Det kan oppstå situasjoner der maskinen må avgjøre hvilke mennesker som skal ta skade og hvem som skal skånes. Goodwin mener slike debatter er viktige, men at de tar litt for stor plass.

–Disse avgjørelsene tar vi allerede som mennesker. Når jeg kjører bil og havner i en situasjon der jeg må velge mellom å kjøre på for eksempel et ungt menneske eller et gammelt menneske så tar jeg denne beslutningen; men jeg tar den veldig raskt og veldig dårlig, sier Goodwin, før han utdyper:

–Kunstig intelligens vil kunne ta et mye bedre og rasjonelt valg, men det viktigste er at det er så utrolig sjeldent den vil trenge å ta dette valget. Derfor synes jeg slike etiske problemstillinger knyttet til AI er litt hauset opp.

Automatiseringen gir og tar

Det er ikke bare taxi- og trucksjåfører som bør frykte for jobbene sine. Kunstig intelligens vil om ikke erstatte så i det minste forandre et stort antall middelklasse og høystatusyrker også. Goodwin mener det er pussig at det er så stort fokus på globalisering og flytende landegrenser som trussel mot arbeidsmarkedet.

– Amerikanerne stemmer på Donald Trump fordi de er redde for at mexicanerne skal ta arbeidsplassene deres, men det er ikke det de egentlig burde være redde for. Det er automatiseringen. I en rapport fra det hvite hus publisert i desember hevdes det at cirka 80 prosent av lavtlønnede yrker står i fare for å bli automatisert, sier Goodwin til Bymag, men mener allikevel at nettoverdien er positiv:

 –Yrkesgrupper som journalister, leger og lærere kommer til å få en annen arbeidshverdag i fremtiden. Maskiner vil kunne diagnostisere for legene, rette prøver for lærerne og skrive mange av de løpende nyhetssakene for journalistene. Dette kommer til å frigjøre tid til at menneskene kan fordype seg i saker som ikke kan utrettes av maskinene. Eksempelvis vil lærere vil få mer tid til undervisning, leger til pasientdialog og journalister til dybdesaker, forteller Goodwin til Bymag.

Slutten på menneskeheten?

Ikke alle er like optimistiske hva gjelder utviklingen av kunstig intelligens. Astrofysiker Stephen Hawking har advart mot at AI kan bety slutten på menneskeheten, og Tesla-gründer Elon Musk mener kunstig intelligens utgjør en større trussel mot sivilisasjonen enn atombomben. Goodwin mener eventuelle, eksistensielle utfordringer ikke er aktuelle i nærmeste fremtid.

–Jeg ser på AI som et veldig godt verktøy, som kan brukes til både godt og vondt. Atomkraft er et godt eksempel, det kan brukes til å bombe folk eller til å lage elektrisitet. AI kan også brukes som våpen og verktøy, og dette er noe vi i lang tid fremover har mulighet til å velge selv. Jeg tror ikke det blir noen ”robot uprising” der vi må sloss mot robotene og de tar over samfunnet. Ganske mange er nok enige med meg om at slike utfordringer i så tilfelle ligger veldig langt frem tid.