- Se til Hordaland

Publisert:26. januar 2017Oppdatert:27. januar 2017, 10:31

Fjørtoft-utvalget vil at norsk idrett skal doble antallet utøvere med funksjonsnedsettelse. I Hordaland har idrettsklubbene jobbet med å inkludere denne gruppen i mange år allerede, blant annet gjennom satsingen på Stjerneserien, NFF Hordaland sitt serietilbud for spillere med funksjonsnedsettelse.

Elling Sundberg, trener i Fana IL.
Cecilie Holm, Søreide IL - Stjernelaget.

”De andre kretsene sier look to Hordaland hele tiden”, sier Elling Sundberg til Bymagasinet. Han er en av veteranene i arbeidet med fotball for personer med funksjonsnedsettelse i Hordaland. Han sitter i Inkluderingskomiteen for funksjonshemmede i NFF Hordaland og han er trener for Fana SuperTeam som spiller i Stjerneserien.

”Vi har fått det veldig fint til. Innen fotballen ligger vi langt foran de andre.”

Stjerneserien i Hordaland består av 17 lag, spilles over 6 serierunder og avsluttes med en bankett for Stjerneserielagene. Sundberg kan fortelle at Stjerneseriens posisjon nå har blitt så sterk i fotballkretsen av kampene deres settes opp før kampene i barnefotballen. ”De dagene blir låst i kalenderen. Inkluderingskomiteen har gjort en kjempejobb med å utvikle tilbudet.” Inkluderingskomiteen i Hordaland har også laget en offisiell trenermodul innenfor NFF-systemet, og Fana IL har vært pilotklubb for Tine fotballskoles nå landsomfattende opplegg for utviklingshemmede. Alt dette står i sterk kontrast til hvordan det var i oppstartsfasen.

”I starten så visste ingen hvem de var.”

I starten så var det ingen i Fana IL Fotball som visste hvem Fana SuperTeam var, og det var få spillere i klubben. Men Sundberg jobbet aktivt for å fronte laget og fikk etter hvert oppmerksomhet både innad i klubben og i nærmiljøet. I dag har Fana SuperTeam 26 spillere og har fått en framtredende plass i klubben.

Nettopp det at klubbene får et eierforhold til stjernelagene synes å være en av suksessfaktorene i utviklingen av Stjerneserien. Et av de nyere tilskuddene til Stjerneserien er Søreide IL`s stjernelag for utviklingshemmede barn i alderen 5-12 år. De er inne i sin andre sesong og har nå en kjerne av 12-13 aktive spillere. Cecilie Holm som er ansvarlig for Søreides stjernelag mener det er viktig at klubben tar eierskap: ”Det er viktig at det er klubbstyrt. Det vil være vanskelig for foreldre å holde det gående i lengden. Stjernelaget har en sterk posisjon i klubben og blir prioritert. De har egne ansatte trenere og treningstidene er fredet. Det gir stabilitet og kvalitet, noe foreldrene sier de setter stor pris på.”  

”Klubben er veldig stolt av laget.”

Søreide har klart å bygge opp en stolthet i klubben rundt stjernelaget. Cecilie Holm forteller begeistret om da de arrangerte seriecup i september: ”Alle mann alle i idrettslaget var involvert. I cafeer og baking og parkeringsvakter og det var absolutt ingen som lurte på hvorfor de trengte å gjøre noe. Og ingen som gikk hjem. De ville ikke gå hjem for det var jo så kjekt! VI løfter de litt frem. For oss har det vært viktig.”