Nå kan homofile og lesbiske gifte seg i kirken

Publisert:30. januar 2017Oppdatert:30. januar 2017, 20:03
Johanneskirken, og resten av landets kirker, kan fra 1. februar benyttes av homofile og lesbiske par som ønsker kirkelig vigsel.

Med 83 mot 29 stemmer vedtok Kirkemøtet i dag en vigselsliturgi som kan brukes av både likekjønnede og heterofile par. Dette betyr at homofile og lesbiske nå kan få gifte seg i Den norske kirke.

Jan Otto Myrseth, domprost i Bergen domprosti.

Det brøt ut applaus på Kirkemøtet da resultatet var klart, og fra talerstolen hadde flere av delegatene allerede uttrykt glede og lettelse over det historiske vedtaket. – Dette er dagen! En bønn og en drøm går i oppfyllelse. Det er verdt en skikkelig feiring, en bryllupsfest, sa Gard Sandaker-Nielsen, lederen i Åpen folkekirke.

Samtidig var skuffelsen stor hos mindretallet. Oslo-biskop Ole Christian Kvarme var en av dem som benyttet sin taletid til å uttrykke bekymring. - Vedtaket kommer til å smerte. For meg er ikke dette et konsensusvedtak i den forstand at nå er all uenighet ryddet til side. Nei, tvert i mot, det er et flertall og et mindretall i dette vedtaket.

Bergensprestene er klare, men bare ett par har bestilt vielse

Den nye liturgien blir gjeldende fra 1. februar, men i Bergen har det ikke vært noen stor pågang av likekjønnede par som vil gifte seg. Jan Otto Myrseth, domprost i Bergen domprosti, kan fortelle til Bymagasinet at det foreløpig bare ett likekjønnet par som har bestilt vielse. De gifter seg i Laksevåg kirke i september.

- Vi har mange prester i Bergen domprosti som vil vie homofile.

Myrseth sier han er glad for dagens vedtak og håper at kirka nå kan komme seg videre. Han sier at selv om saken har vært og er viktig, så skal det bli godt å kunne flytte fokuset over på andre viktige saker for kirken. – Det er fint at saken er landa.

Det finnes ingen liste over hvilke prester som vil vie likekjønnede par, men domprosten sier han har oversikt over hvordan prestene i Bergen prosti stiller seg til saken. -  I Bergen domprosti har vi mange prester som vil vie homofile, men det vil ikke være like lett å finne prester i andre prosti. Rundt halvparten av de omlag 25 prestene i vårt prosti vil vie likekjønnede par.  

- Vi må kunne leve med uenighet. Det må ikke få lov til å splitte kirken.

Selv om det i Bergen er stort spenn i synet på likekjønnet vigsel, virker ikke Myrseth spesielt bekymret for samarbeidet mellom prestene i sitt prosti. I tråd med Bispemøtets veiledning legger Myrseth vekt på at det må være rom for to syn i saken. – Ingen skal tvinges til medvirkning. Prester og kirkeansatte som ikke ønsker det, skal slippe å delta i vigsel av likekjønnede par. - Jeg har stor tro på at vi finner en vei.  

Glede og sorg over vedtaket

På Kirkemøtet har avstanden mellom den liberale og den konservative fløyen vært stor i spørsmålet om likekjønnet vigsel, og i plenumsdebatten kom uenigheten tydelig til uttrykk. En av de mest profilerte forkjemperne for ny liturgi, Gard Sandaker-Nielsen, uttrykte i sitt innlegg stor lettelse og glede over at en lang kamp nå er over.

- Dette er dagen da vi skal juble og glede oss. Samtidig er det en dag hvor vi skal takke. Vi står på skuldrene til de som har gått foran og banet vei. Deres mot og utholdenhet har stor del av æren for at vi nå har kommet over målstreken.

Kai Steffen Østensen som er åpen homofil hadde et følelsesladet innlegg hvor han trakk fram sin egen bakgrunn.    – Min historie er ikke ulik mange andres og det er kanskje det som gjør dette så vondt. Mobbingen, følelsene, ensomheten. En situasjon som har tatt unge liv og som har såret mange mennesker. I dag skal jeg stemme for disse menneskene. De som aldri fikk oppleve denne kjærligheten. De som møtte stengte dører da de trenger det som mest. Kjærligheten skal bygge broer, ikke murer.

Blant motstanderne av den nye liturgien var det flere som argumenterte for at den nye læren som innføres ikke er bibelsk fundert.

– Nå flyttes gjerdestolpene. Men der de nå settes vil det ikke være bibelsk fundamentert, sa Gunnar Gjevre fra Hamar bispedømme.

– Jeg vil stemme for mindretallets forslag. Jeg kan ikke med min beste vilje forstå at vi kan blande sant og usant i samme flertallsvedtak, sa Rikke Elisabet Gravstad Kopperstad fra Møre bispedømme.

Rom for begge syn

Vielse av likekjønnede forblir et stridstema i Kirken. Dette kommer også til uttrykk i vedtaket. – Kirkemøtet erkjenner at spørsmålet om homofilt samliv og vigsel av likekjønnede par er en sak som Den norske kirke etter lange samtaler og flere utredninger ikke har lykkes å enes om.

For at kirkens enhet skal bevares vil det derfor være helt avgjørende at flertallet gir rom for mindretallets syn. Delegatene i mindretallet har under hele Kirkemøtet vært opptatt av nettopp dette. Gard Sandaker-Nielsen er en av de som har prøvd å forsikre mindretallet om at de vil bli ivaretatt.  - Liturgien vi skal vedta vil skape fantastiske øyeblikk, den vil skape tro, håp og kjærlighet. Vi har vist at vi mener alvor med at vi skal gi rom til de som er uenige med oss.