App kan hjelpe flyktningbarn med integrering

Publisert:19. januar 2017Oppdatert:25. januar 2017, 10:54

Hovedpersonen bak appen «Glade Maur», psykologspesialist og fagutvikler Solfrid Raknes, tror at den kan være et hjelpemiddel for flyktningbarn til å integrere seg i samfunnet.

Bilde:Psykologspesialist og programutvikler Solfrid Raknes. Kilde:solfridraknes.no
Bilde:Medutvikler Hussam Ahmad. Kilde: twitter.com/hussamah

 

 

Man kan bli redd sitt eget følelsesliv

– Når man har opplevd noe så traumatisk, kan man bli redd sitt eget og andres følesesliv. Appen er ufarlig lek som hvertfall delvis kan hjelpe disse barna til å åpne seg opp igjen, ved at man i lek og samtale har fokus på følelser og tanker.


Raknes håper at appen kan være et hjelpemiddel til å bearbeide sterke inntrykk og forhindre at alt bygger seg opp inni hodet på barnet.

 

Raknes forklarer at barn reagerer ulikt både på negative livshendelser og hjelpetiltak. For noen barn kan denne appen kanskje ikke være til noe hjelp, men hvis vi hadde fått til å hjelpe noen barn ved å redusere deres postraumatiske stress, hadde det vært utrolig viktig 

 

Barn har hatt nytte av den.

Appen er ikke forløpig laget for barn som er på flukt fra krig eller andre forferdeligheter. Raknes håper at de får sjansen til å utvide appen med en scene som kan hjelpe barn å takle vonde minner.  

 

– Per i dag er den ikke tilrettelagt for slik behandling, men vi har hatt barn som har opplevd krig og brukt appen har fått nytte ut av appen. Forklarer Hussam Ahmad.

 

Hussam Ahmad er medutvikler av spillet. Han har kommet til Norge som asylsøker og jobber frivillig i organisasjonen Alamal i bergen med flyktningbarn som har opplevd krig og elendighet.

 

– Jeg tror aboslutt at appen kan hjelpe flyktningbarn til å lære språk fortere, få seg venner og integrere seg. Det som er bra med appen er at den har flere språkalternativer slik at flyktningbarn kan forstå og oversette til både norsk og morsmålet. Forklarer Ahmad.

 

En del av noe større 

Appen er en del av et større psykopedagogisk materiell, «Psykologisk førstehjelp», som går ut på akkurat det å være mer positiv til seg selv og verden. Raknes mener at man ofte må tilnærme seg problemet fra flere kanter og at én enkel løsning er sannsynligvis ikke nok for å skape større endringer. 

 

– Vi kunne godt ha tenkt oss å bruke hele ”Psykologisk førstehjelp”-konseptet i en flyktningleir, på tiltak for enslige mindreårige, og på andre steder der barn i risiko er samlet, og hvor flere trenger å jobbe systematisk for hvordan man skal forholde seg til sitt følelses- og tankeliv.

 

– På et fundamentalt psykologisk plan så er det vanskelig for noen å snakke om følelsesmessige vansker hvis man ikke har øvd på, og slik lært seg å sette ord på følelser og tanker som oppstår i situasjoner der følelsene er sterke. sier Raknes.

 

– Hvis man fra man er liten blir vant til å snakke om følelser og situasjoner som er følelsesmessig trøblete, tror vi det er lettere å takle kriser som kommer i livet. 

 

Spillet er basert på generell utviklinngspsykologi og på den kognitive modellen.  Hvis man øver på å snakke vennlig og positivt til seg selv og ser verden på en lysere måte vil man bli tryggere på seg selv og omgivelsene sine.

 

– Man er med å skape sitt eget miljø fra man er barn og jeg tror spillet kan være en positiv del av dette.

 

Raknes forklarer likevel at man kan ikke være sikker på om det har en slik effekt på alle fordi det ikke er gjort noen forskning på det.

 

– Utifra annen forskning på tiltak som bygger på de samme prinsippene dette spillet bygges på, tror vi det kan Glade Maur hjelpe å forhindre angst, depresjon og rusproblematikk senere i livet.