Kjemper for skatepark i sentrum

Publisert:1. november 2016Oppdatert:1. november 2016, 22:30
ENGASJERT. Skater Gard Sæbbe ønsker seg utendørs skatepark i Bergen og laget underskriftskampanje for saken. FOTO: Privat.

Bystyret er positive – nå gjelder det å finne et passende sted. 

I vår tok 16 år gamle Gard Sæbbe initiativ til en underskriftskampanje for å få bygget en utendørs skatepark i Bergen sentrum. Han fikk til slutt 457 underskrifter og saken ble tatt opp i bystyret i midten av oktober.

– Jeg tenkte at dette initiativet kunne føre til en god utendørs skatepark som kan sette Bergen på kartet, sier Sæbbe.

Ber om at saken sees i sammenheng med ny idrettsplan

Skateren savnet, sammen med andre skatere i Bergen, en stor utendørs skatepark. Han forteller at de få skateparkene som finnes i Bergensområdet ikke er bygget på en god måte, og at de heller ikke har blitt restaurert på lenge.

– Jeg ville oppnå et større engasjement rundt en utendørs skatepark og vise hvor mange skatere som ønsker et godt utendørs anlegg, sier han om hvorfor han startet underskriftskampanjen.

19. oktober ble saken tatt opp i bystyret, som stilte seg positive til saken. De fattet et vedtak der de ber byrådet om å se på Sæbbes forslag i sammenheng med den nye idrettsplanen som skal legges frem senere denne høsten.

– Vi i Bergen Skateboardklubb har jobbet hardt for å få til en god søknad, så det var kjempekult at saken ble tatt positivt imot av bystyret. Det er et skikkelig stort skritt mot å få denne drømmen til realitet, forteller Sæbbe.

 at han ønsker en skatepark i nærhet til sentrum.

– Et stort skateanlegg bør først og fremst ligge sentralt, for eksempel ved Bybanen, sa Sæbbe til BT.

Har fått tips til lokasjoner

Sæbbe forteller at dette året her krevd mye oppfølging og arbeid etter at han startet underskriftskampanjen på minsak.no. Saken var blant annet innom Ungdommens bystyre før den havnet hos bystyret.  

– Etter dette ble Bergen Skateboardklubb stiftet og arbeidet mot å komme oss til bystyret startet.

Etter omtalen av bystyrets positive holdning til saken i BT, har de fått flere forslag fra private personer om hvor en eventuell utendørs skatepark bør bygges. Plasser som Danmarksplass, Skansemyren og Sandsli har blitt nevnt. Det har også vært snakk om å restaurere anlegg som allerede finnes på Møhlenpris og Fyllingsdalen. 

Håper på snarlig byggestart

står det at bystyret ønsker en kartlegging av ulike restareal som kan bli brukt som en permanent eller midlertidig arena for skating, bmx og parkour.

– Hva håper du vil skje videre nå?

– Jeg håper at vi i Bergen Skateboardklubb vil holde tett kontakt med kommunen gjennom prosessen for å få bygget en stor utendørs skatepark, også håper vi at vi kan få bygget den snart. Dette vil være veldig positivt, ikke bare for skatemiljøet, men hele bymiljøet i Bergen rundt unge.