Studenter ønsker mer praksis

Publisert:4. oktober 2016Oppdatert:6. oktober 2016, 19:16
Jusstudenter er i følge kandidatundersøkelsen 2016 blant dem som har størst behov for mer praksis i studietiden. Foto: Universitetet i Bergen

Kandidatundersøkelsen 2016 utført for NHH, HiB og UiB viser at studenter etterspør mer praksis i studietiden.

Undersøkelsen viser at studenter ved alle skolene, og særlig jusstudenter, ettersøker kunnskap om mer praktiske rettede ferdigheter. Dette er ferdigheter som å kunne knytte kontakter, administrere oppgaver, og samarbeide.Jeg tror ikke at studiet forbereder studentene godt nok på at det er mennesker i alle livssituasjoner man møter etter endt studie. Å være jurist er et veldig praktisk yrke, og det bør derfor være praksis innad i studiet, forteller leder i Juridisk Studentutvalg (JSU), Vegard Fosso Smievoll.

Blir kurset av arbeidsplassen

Kristian Lieng var ferdig med sin utdannelse på NHH i år og fikk jobb i Deloitte etter endt studium. Han forteller at den praktiske kunnskapen han hadde tilegnet seg ikke var tilstrekkelig, og at arbeidsplassen tar seg av kursing av nyansatte.

 


Jeg fikk en jobb som jeg egentlig ikke har den spesifikke utdannelsen til. På den måten hadde jeg hverken den fullstendige kunnskapen eller praktisk erfaring fra studiene som gjorde at jeg var godt nok forberedt. Men det er veldig god intern kursing av nyansatte.Rektor ved NHH, Frøystein Gjesdal forteller at de har planer om å utvide tilbudene av trainee-stillinger for å forbedre studentenes praktiske ferdigheter. Dette vektlegger også Smievoll i JSU som en viktig del av den praktiske læringen. 

Vi merker et stort behov for trainee-stillinger blant studentene på tredje og fjerde studieår. På grunn av for få stillinger er det kun et fåtall av jusstudentene som får praktisk erfaring fra arbeidslivet i løpet av studietiden.

Aktivitet ved siden av studiene lønner seg 

Et interessant funn i kandidatundersøkelsen viser samtidig at de studentene som engasjerer seg i noe ved siden av studiene, har lettere for å få seg arbeid etter fullført utdannelse. Frøystein Gjesdal, rektor ved NHH mener at denne typen engasjement er så vesentlig at det kan gi rom for å utsette eksamen hvis det er nødvendig.
Vi forsøker å få våre studenter til å fullføre studiene raskere enn de gjør. Vi ser det imidlertid som fullt mulig og ønskelig å være aktiv utenfor studiene og likevel fullføre på normert tid. Noen utenomfaglige aktiviteter er så verdifulle at det kan være riktig å utsette eksamen.Vegard Smievoll i JSU mener at dette er noe studentene bør og kan ta seg tid til ved siden av studiene.Selv om jussen er et krevende studium tror jeg likevel at alle har tid til å engasjere seg. Det er nok en myte at jusstudenter bor på lesesalen fra morgen til kveld.