Flere studenter enn før får ikke relevant jobb

Publisert:28. oktober 2016Oppdatert:29. oktober 2016, 17:58
Universitet i Bergen, Foto: Martin Torvanger

Bergen har opplevd en økning i andelen nyutdannede studenter som ikke ender opp med relevant arbeid. I tillegg har arbeidsledighet og studenter som jobber ufrivillig deltid økt. 

Negativ utvikling 

I følge kanditatsundersøkelsen 2016 er det i dag noe vanskeligere i gjennomsnitt for uteksaminerte bergensere å finne relevant jobb enn tidligere. «Sammenlignet med 2011, da forrige undersøkelse ble gjennomført, har arbeidsledigheten gått opp, det er færre som får relevant arbeid og det er blitt vanligere å måtte sende et høyt antall jobbsøknader for å få jobb», konkluderer undersøkelsen. 

 

 

 

et matematisk-naturvitenskapelige, det samfunnsvitenskapelige, og det humanistiske fakultet opplevd større utfordringer på arbeidsmarkedet enn studenter fra de andre fakultetene på de fleste parametere. Blant andre har journalistyrket opplevde større utfordringer i de siste årene. I en undersøkelse gjort ved Høgskolen i Oslo og Akershus var det kun 57 prosent av journaliststudentene som endte opp i en relevant stilling.