Bergen blir internasjonal sykkelby

Publisert:16. oktober 2016Oppdatert:12. desember 2017, 07:30
SYKKELBY: Det har lenge vært fokus på å fremme sykler i Bergen, og det jobbes fremdeles med å forbedre sykkelveiene. FOTO: Charleen Vetås

Det internasjonale sykkelforbundet Union Cycle Internationale (UCI) gav Bergen status som UCI Bike City. 

Dette kommer frem i en pressemelding fra UCI. Denne utnevnelsen får Bergen blant annet fordi byen skal være vertskap for sykkel-VM 2017. Det legges også vekt på Bergens klare strategier for å øke og oppfordre til sykling i Bergen, og byens sykkelprogram for barn.

– Det er gledelig at Bergen har fått status som internasjonal sykkelby, sier Peter Hatlebakk, rådgiver for Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti. Han legger til at dette forplikter Bergen som sykkelby, og at det blant annet fokuseres på å lage gjennomgående sykkelveier som skal knytte alle bydelene sammen.

UCI begrunner utnevnelsen også på grunnlag av byens fokus på å øke infrastrukturen, noe som inkluderer en sykkelbro og nye sykkelruter i byen. Bergen har som mål at andelen folk som sykler skal være 10% innen 2019.

Flere byer

Bergen har fått denne statusen i likhet med to andre byer i Nederland; Drenthe og Limburg-Valkenburg.

Via pressemeldingen uttaler UCI’s president Brian Cookson dette:

­«I’d like to congratulate Bergen, Drenthe, and Limburg-Valkenburg for the excellent work they have done for cycling in their respective regions. I want to see our sport make a bigger and bigger difference to the world we live in; to people’s health, and to the cities and regions they live in. And this is what the UCI Bike City label is about – to shine the light on cities and regions that are leading the way in bringing cycling to the heart of their communities.»

Nils Olaf Solberg, daglig leder for Bergen Cykleklubb synes også at denne utnevnelsen er flott og han håper den får ringvirkninger i mange år fremover.

– Jeg håper det forplikter kommunen og andre som bestemmer til å legge enda bedre til rette for sykling som et godt transportmiddel og treningsform, sier Solberg.

Hatlebakk sier at det tidligere har blitt opprettet et sykkelkontor i kommunen for å stryke planlegging og tilrettelegging for sykkel i Bergen. Han legger til at det de neste årene blir mye bygging, både i kommunal og statlig regi, og at det jobbes på spreng for å få frem bysykler.

Ikke tilrettelagt

Til tross for at denne utnevlensen er flott synes Solberg samtidig at Bergen ikke enda er helt godt tilrettelagt for sykling som transportmiddel.

– Løsningen «gang & sykkelveier» er problematisk flere steder, for eksempel forbi skoler. I sentrum er det flere gode eksempler hvor fotgjengere og syklister er adskilt. Dette bør være malen for alle sykkelruter inn og ut av Bergen, sier han.

Når jobbes det opp mot sykkel-VM som skal holdes i Bergen 16-24. september 2017. Hatlebakk håper VM bidrar til å stryke bergensernes bevissthet om sykkelen som alternativ til bilen. Solberg legger til at dette blir et enormt arrangement. Han tror ikke alle forstår hvor stort det er. Han avslutter med å si at sykkel-VM kan være en fantastisk katalysator for alle former for sykling i Bergen og landet for øvrig.