NIF bekymret over frafall i ungdomsidretten

Publisert:5. februar 2016Oppdatert:5. februar 2016, 11:55
Halvparten av jenter i idretten slutter i tenårene.

Frafallet i norsk idrett blant unge er påfallende, spesielt i aldersgruppen 13 - 19 år. 

En rapport levert av Jan E. Ingebrigtsen på oppdrag for Norges Idrettsforbund, og olympiske og paralympiske komite i 2012, en av tre menn i tenårene faller fra idretten. For kvinner er det så mye som halvparten. 

Fam A. Gjerpen Lockert som jobber for Norges Idrettshøgskole, kan bekrefte at frafallet fortsetter. Hun jobber i disse dager med en ny rapport til Norges Idrettsforbund.

Ungdomsløftet

Norges Idrettsforbund uttrykket bekymring for det store frafallet og kom i 2012 med ungdomsløftet, som er norsk idretts tiårige satsning for å rekruttere og beholde flere ungdom i  idretten. 

Ungdomsløftet er består av tre likeverdige «søyler» som skal nå ulike målgrupper innen ungdomssegmentet.

Søylene er henholdsvis «fremtidens utøvere», «ungt lederskap» og «idrett for alle». Målet er at ungdom skal være med lengst mulig som aktive, men også i rollen som trenere, ledere, dommere og frivillige i klubben.

Den første søylen skal hjelpe ungdom som ønsker å bli god i idretten sin, til å gjøre nettop det. Ved å tilrettelegge for at utøveren kan kombinere satsning på idretten med skole og høyere utdanning, samt la utøveren være med på å planlegge treningshverdagen og sette mål.

Hovednøkkelen i ungdomsløftet  er ung medbestemmelse, slik at ungdom kan ta større ansvar for sin egen idrettshverdag, og sitt eget idrettsmiljø.

Siste punkt skal jobbe for  å beholde flere ungdom i et variert og inkluderende aktivitetstilbud. Et trygt og godt sosialt miljø, der en kan være i aktivitet uten krav til prestasjon eller resultater skal minimere at deltakelsen synker.

Hva er grunnen til frafallet?

Ifølge en rapport levert allerede i 2005 av Ørnulf Seippel ved institutt for samfunnsforskning ble det trukket frem noen hovedgrunner til frafallet på den tiden, og også hvem som faller fra. 

Foruten «flyttet» som var begrunnelsen til 29% av de som sluttet, fulgte disse mest brukte grunnlagene:

  • «Ble skadet» (10%)
  • «Laget hadde ikke noe godt tilbud til meg lenger» (8%)
  • «Måtte bruke tid på utdanning» (7%)
  • «Det var ikke gøy lenger» (6%)

Hvem faller fra?

  • Det er flere jenter som slutter i forhold til menn
  • Det er flere flere som faller fra i lagidretter, enn i individuelle idretter.
  • Det er mindre frafall hos utøvere som ikke konkurrer, eller konkurrerer på lavt nivå enn de som befinner seg på et middels og høyt konkurransenivå.

De som driver lagidrett, i motsetning til de som driver individuell idrett, oppgir oftest at grunnen til at de slutter er «dårlig tilbud/dårlig trener» og «trivsel/konkurranse».

Tallene kan tolkes som at hoved grunnen til frafallet skyldes et dårlig tilbud til de som ønsker å drive med idrett på hobbybasis og fordi det er gøy. Til tross for ungdomsløftet som ble presentert i 2012, fortsetter tendensen i frafallet, og man kan spørre seg om det har hatt noe effekt. Forhåpentligvis vil Lockerts rapport kaste lys over dagens situasjon.