Kan vi klare oss uten lokalsykehus?

Publisert:25. november 2015Oppdatert:6. september 2018, 10:07
Fra Lokalsykehusaksjonen i Oslo 12. august i år.

Er dette så lurt da, vår kjære regjering?

Helt siden Liv Signe Navarseter uttalte  i 2011 har sykehusstriden i distriksnorge vært et betent tema. Av og til kan det virke som et tema regjeringene ikke ønsker å prate om, kanskje fordi det stadig fører til høylytte protester fra befolkningen.

Fredag den 20. november var det endelig igjen tid for å presentere den nasjonale helse- og sykehusplanen. Dette året var det helseminister Bent Høie som fikk jobben, han som tidligere har gått så aktivt i tog for sykehus.

Og igjen står lokalsykehusene i Narvik, Lofoten, Volda, Stord og Flekkefjord i fare for å miste sine akuttfunksjoner.

Har man noen gang stoppet opp og tenkt på hvorfor det hver eneste gang protesteres høylytt når det er i helsesektoren det skal kuttes?

Jeg vil tro de fleste protesterer fordi et kutt er en innsnevring av tilbudet om å få leve slik man vil.

Begrunnelsen for at sykehustilbudene i Narvik, Lofoten, Volda, Stord og Flekkefjord står i fare for å bli kuttet, er befolkningstallene. Altså har det blitt regnet ut at disse stedene ikke har stor nok befolkning, og dermed ikke trenger akuttberedskap.

Hele veien i prosessen er man opptatt av hvordan man skal effektivisere og hva man kan kutte i for å minimere kostnader i helsesektoren. Men er dette så lurt?

Bent Høie, hvorfor satser dere ikke på livet i steden? Er ikke livet det viktigste man har?

Hvorfor ikke investere i lokale sykehus, som eventuelt kan gjøre sykehuskøene vi har den dag i dag mer spredt. Hvorfor ikke investere i lokale sykehus som kan gi deg den oppmerksomheten du trenger uten at du må vente flere timer på gangen før du får hjelp?

Og hvorfor i alle dager foreslår dere å skrenke inn sykehustilbudene, uten å styrke ambulanseberedskapen?

Gjennom kutting i tilbud og kutting i økonomien til sykehusene, sender man også et signal til fremtidige leger, sykepleiere og andre ansatte innenfor helse om at dette vil man ikke satse på. Skremselspropaganda heter det.