Et spørsmål om tillit

Publisert:6. november 2015Oppdatert:9. november 2015, 09:19
Yasmin Moussavi, daglig leder for BSTV, på flerkameraproduksjonsrommet på Det Akademiske Kvarter.

Bergen Student TV gikk i oktober ut med sjokkbeskjeden om at en av deres egne var siktet med underslag på 160 000,-. Underslaget skal ha foregått  i 2015 i perioden februar til august. 

Daglig leder for BSTV, Yasmin Moussavi, mener at grunnen til at det ikke ble oppdaget er tillit. - Man tar vel ting for god fisk, sier hun med et litt trist smil om munnen.

Som de fleste andre studentorganisasjoner, baserer BSTV seg på frivillig arbeid. Men Moussavi mener ikke at dette nødvendigvis gjør dem mer sårbar enn andre organisasjoner.

- Det er jo uansett et spørsmål om tillit i sånne situasjoner. Man stoler på at folk gjør arbeidet sitt skikkelig, og at det de legger fram er sannheten.

Strukturell feil?

BSTV er en studentorganisasjon med om lag 80 medlemmer. Det øvre styret består av omlag seks medlemmer med ulike fokusområder. 

- Vi er strukturert på en måte som i praksis burde la oss ha oversikt om hva som skjer. Det øvre styret vårt er lite nok til at man kan ha tett oppfølging, forteller Moussavi. Likevel har noe i oppfølgingen gått feil.  

- Vi har sett på statuttene og stillingsinstruksene våre, og gjort de nødvendige endringene for å hindre at dette skjer igjen, sier Moussavi. Hun understreker at det nå gjenstår å se hvordan dette skal implementeres i praksis.

Enda et spørsmål om tillit

BSTV, i likhet med det fleste studentorganisasjoner i Bergen, baserer seg på støtte fra Velferdstinget, nærmere bestemt Kulturstyret.

- Vi er avhengig av at de ser på oss som en seriøst aktør, og at de stoler på at vi gjør som vi skal med pengene vi får tildelt.

Økonomiansvarlig ved Det Akademiske Kvarter, Anders Borgersrud, understreker også at tillit fra støtteytere er det mest truede i en slik situasjon.

- Man mister jo tillit fra sine støttegivere når en slik ting forekommer. Selv om det er en enkelt person som har gjennomført underslaget gir det fremdeles utrolig store negative konsekvenser til imaget. En organisasjon skal jo ha sikkerhetsnett som skal oppdage slike ting, statutter og lignende.

Skjerpet kontroll

Han understreker midlertidig at hvis BSTV viser til forbedringene de har gjort, er fremtidig støtte langt fra utelukket. Men kontrollprosessen kan muligens bli strengere.

-Det vil fremtidig være vanskelig for Kulturstyret å gi støtte til BSTV uten å kontrollere dem mye mer enn ønskelig.

BSTV har vist tillit til sine medarbeidere, og er avhengig av at støttespillerene også viser dem tillit. Moussavi er ved godt mot, og tror at de gjennom hardt arbeid kan opparbeide den tilliten de eventuelt har mistet hos sine støttespillere.

Saken er blitt politianmeldt. Moussavi mener ikke at etterforskningen påvirker den daglige driften av BSTV.

- Det er nok mer vi i styret som merker noe til det. Produksjon og drift går som normalt inntil videre, avslutter Moussavi. 

Man kan lese BSTV sin pressemelding