Lite vilje i våpendebatten

Publisert:3. oktober 2015Oppdatert:6. september 2018, 10:08
I USA er det lett å skaffe seg våpen helt lovlig. I mange tilfeller gjøres det ikke bakgrunnssjekk på kjøperen

Siden Sandy Hook skytingen i 2012 har det i gjennomsnitt vært én skoleskyting i uken. Likevel er kampen mot terror viktigere.

Denne gangen er det en høyskole i staten Oregon som er åstedet. 9 personer har blitt drept av en 26 år gammel mann før han tok sitt eget liv da politiet konfronterte ham.

Den antatte gjerningsmannen hadde 13 våpen som alle var kjøpt lovlig. For det er ikke vanskelig å skaffe seg våpen i USA. Retten til å bære våpen er fastsatt i landets grunnlov, gjennom Bill of Rights, og stammer tilbake til året 1791. At situasjonen kan ha endret seg på de 224 årene virker ikke å ha noen betydning for våpentilhengerne.

Våpenlobbyen i USA er sterk og godt organisert, spesielt i National Rifle Association (NRA). NRA er en av de viktigste bidragsyterne til amerikanske politikere, noe som gir dem sterk påvirkningskraft. Det politiske systemet er også bygget opp slik at det er vanskelig å vedta nye lover. Det er ikke mange politikerne som skal til for å stoppe eller amputere en ny våpenlovgivning.

«The only thing that stops a bad guy with a gun is a good guy with a gun».

Det er noe eget med hvordan USA reagerer på slike situasjoner. En god del tar til orde for strengere våpenlovgivning, men samtidig har du de som mener at enda flere våpen er løsningen. Holdningen oppsummeres ganske godt av et sitat fra NRAs visepresident Wayne LaPierre: «The only thing that stops a bad guy with a gun is a good guy with a gun». Når det er utgangspunktet virker mulighetene til forandring dårlig.

Etter Sandy Hook var det fler som tok til orde for væpning av lærere. Sammenliknet med hvor kontroversielt væpningen av politiet har vært her hjemme så blir dette en absurd tanke.

President Obama virket tydelig oppgitt i pressekonferansen etter skytingen. Han er helt handlingslammet når det gjelder å endre våpenlovgivningen. Det forrige forsøket, i kjølevannet av Sandy Hook, ble nedstemt i senatet. Forslaget ville blant annet gjort kravet om bakgrunnssjekk av våpenkjøpere strengere.

Våpentilhengerne ønsker å skyve ansvaret for skyteepisodene over på psykisk helse. Men at en bedre bakgrunnssjekk kanskje kunne forhindret at personer med psykiske problemer får tak i våpen er de ikke med på. Uansett har Jonathan Metzl, professor i psykiatri ved Vanderbilt University, uttalt til nettstedet Vice at mental sykdom sjelden er en god forklaring på hvorfor en person utfører en massakre som den i Oregon.

Imens det er politisk umulig å få strengere våpenlover har det blitt brukt massive ressurser i kampen mot terror. Dette til tross for at terror har tatt langt færre liv enn skyteepisoder. Det virker som å mobilisere mot en ytre fiende er mye lettere å skulle håndtere egne problemer.

Det er ironisk at de fleste terroraksjonene på amerikansk jord over de siste årene også har vært skyteepisoder. Det er gjerningspersonens hensikt som virker å bestemme om episoden skal blåses opp som en del av den store konspirasjonen om å ødelegge USA eller skal ses bort fra som handlingene til et forstyrret individ.