Få kontakter mobbeombudet

Publisert:27. oktober 2015Oppdatert:1. november 2015, 20:11
Som mobbeombud skal Mari-Kristine Morberg være et lavterskel tilbud for elever og lærlinger.

– Man skulle ønske at det var fordi mobbing ikke var et problem, men det vet vi jo at det er, sier mobbeombud Mari-Kristine Morberg. 

Morberg gikk inn i jobben som mobbeombud i Hordaland i august. Så langt har hun fått få henvendelser. At det betyr at mobbing ikke er et stort problem, tror hun ikke noe på.

– Dessverre tror jeg at grunnen for at jeg ikke har fått noe særlig henvendelser er fordi mobbeombudet ikke er så kjent enda. Man skulle ønske at det var fordi mobbing ikke var et problem, men det vet vi jo at det er, sier Morberg.

Mest informasjonsarbeid

De fire fylkeskommunene Hordaland, Rogaland, Nordland og Østfold søkte om midler til prøveprosjektet med mobbeombud, og alle fikk innvilget søknaden. Mobbeombudet skal sikre at elever i den videregående skolen og lærlinger får ivaretatt sine rettigheter og skal være et tilbud når skolen sine tilbud mot mobbing ikke er tilstrekkelige.

­– Tanken er at jeg skal jobbe todelt, både som et lavterskeltilbud for elever og lærlinger og som en slags rådgivende funksjon for skolene, sier Morberg.

Derfor har mesteparten av tiden hennes gått med til informasjonsarbeid.

– Noe av det jeg har jobbet mest med er informasjon ut mot skolene om at jeg finnes. Jeg har begynt å reise rundt for å besøke elevråd for å fortelle om hvilke rettigheter de har, hvordan elevrådet kan jobbe for et bedre skolemiljø og hva som kjennetegner mobbing.

Leder for Elevorganisasjonen i Hordaland, Agathe Waage synes det er bra at et mobbeombud nå er på plass.

– Mobbing har vært et problem i lang tid og det har vært vanskelig å finne løsninger på hvordan man kan få mobbetallene til å gå ned. Et mobbeombud er et flott tiltak for barn og ungdom til å få hjelp av en uavhengig klageinstans, sier Waage.

Nettmobbing øker

Morberg tror at det å bli mobbet kan være vanskeligere i dag fordi mobbingen skjer over alt og konstant.

– De som blir mobbet blir ofte mobbet både på nett og ansikt-til-ansikt. Det er økende på nett, men foreløpig er det en mindre prosent. Mobbingen kan skje når som helst og hvor som helst. Det er så altomfattende, sier Morberg.

Vil sette fokus på lærlinger

I følge statistikk er lærlinger mer utsatt for mobbing. Morberg ønsker å sette større fokus på rettighetene til lærlingene.

– De har ofte ingen som taler deres sak. Å nå ut til lærlingene som er alene der ute, det er det jeg vil.

Gode tilbakemeldinger

Morberg forteller at hun opplever god respons fra alle hun har vært i kontakt med.

– Jeg får henvendelser fra skoler, ansatte og elever. Også kommuner som mener det er et stort behov for mobbeombud tar kontakt, sier hun.